Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Hoe betrek je jongere generaties bij de synode?

De huidige manier waarop de synode vergadert, is niet aantrekkelijk voor jongere generaties. En dat leidt tot een ongewenste situatie, vindt de synode. Ook de huidige manier van afvaardiging naar de synode (via classicale vergaderingen) belemmert de doorstroming van jongere generaties naar de synode.

De generale synode had hier vandaag een verkennend gesprek over. 

Ds. R. Stigter (Classis Zuid-Holland-Noord) is dit onderwerp uit het hart gegrepen. Hij ziet een cultuur in de kerk die ervan uitgaat dat je pas geschikt bent om te besturen als je een jaar of vijftig bent. “Jongeren gaan echt niet 30 jaar wachten tot ze mee mogen besturen.” Hij doet ook een aantal suggesties om de situatie te verbeteren. Het begint volgens hem met duidelijke informatie over hoe je in de synode komt. “Dat is nu nergens te vinden.” 

Ook suggereert hij dat iedere classis de 5de afgevaardigde niet kiest op ambt, maar op leeftijd. Dit naar voorbeeld van de EKD (Duitsland) waar een vast contingent jongvolwassenen naar de synode wordt afgevaardigd.

Ook ouderling S. van den Berg (Classis Zuid-Holland-Zuid) herkent de urgentie van dit onderwerp. Tegelijkertijd erkent hij dat bij jonge generaties voor dit soort vergaderingen niet altijd veel enthousiasme is. “Heeft het je hart? Heeft het je liefde?”

Jongerensynode

Ook suggereert een aantal synodeleden om een speciale jongerensynode op te richten. De vroegere Gereformeerde Kerken in Nederland hadden dat ook. Ds. A. Rebel (classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne) is ooit voorzitter van deze jongerensynode geweest. “En zie, ongeveer 30 jaar later sta ik hier. Ik ben graag adviseur van deze jongerensynode, mocht die er komen.”

Luchtvaartpredikant M. Barth (adviseur categoriaal pastoraat) wil enige nuance aanbrengen in de discussie. “Ook in de politiek zie je dat deze generatie niet ruimhartig aanwezig is. Deze generatie heeft het namelijk gewoonweg druk. Ik vraag me af of we niet een probleem aan het oplossen zijn dat niet op te lossen is. Hoewel ik een jongerendenktank wel toejuich.”

Ouderling-kerkelijk werker J. Aantjes voegt een element aan het gesprek toe: “Misschien moeten we ook gaan nadenken over de ambtstermijn. Jongere generaties gaan zich niet vier jaar verbinden aan het ambt. Ad hoc en projectmatig zijn ze wel te porren.”

Volgens diaken G. Boom (Classis Gelderland Zuid & Oost) zou het ook helpen als de synode ‘minder oubollig’ zou zijn. “Als je de synodestukken ziet, denk ik vaak ‘dit had ook in Jip- en -janneketaal gekund.” 

Geloof

Ook ‘geloofsbetrokkenheid’ maakt de synode aantrekkelijker, volgens ouderling-kerkelijk werker en pionier J. van den Berge (classis Groningen-Drenthe). “Ik sta hier omdat ik de noodzaak ervan inzie, niet omdat dit mijn hobby is. Die regeldingen maken de synode niet aantrekkelijker voor jongeren. Laat het vooral over het geloof gaan.”

Ds. M. Batenburg, preses generale synode, zegt toe dat via de website van de Protestantse Kerk helder gemaakt wordt hoe je synodelid kunt worden. Daarnaast stelt hij voor om een werkgroep op te richten om dit thema verder te brengen. Een ruime meerderheid van de generale synode is hiervoor. Sterker nog: er is een groot aantal synodeleden dat graag zitting wil nemen in de werkgroep. Wordt vervolgd... 

Op de foto: ouderling-kerkelijk werker en pionier J. van den Berge | fotograaf: Jan van de Lagemaat

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)