Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Interim-predikant: een deskundige, betrokken buitenstaander

Een interim-predikant voorziet in een behoefte, ziet ds. Pieter van Winden. “Er zijn gemeenten die ergens mee worstelen waar ze zelf niet goed uitkomen. Een deskundige, betrokken buitenstaander kan dan uitkomst bieden.”

Betrokken buitenstaander

Sinds 2005 is Pieter van Winden werkzaam als interim-predikant. Eerst in combinatie met het gemeentepredikantschap, sinds 2013 fulltime, in dienst van de landelijke kerk. Hij was al bij zo’n 20 gemeenten betrokken, vaak bij meerdere tegelijk. De interim-predikant voorziet in een behoefte, ziet hij. “Ik zie om me heen dat er gemeenten zijn die ergens mee worstelen waar ze zelf niet goed uitkomen. Een betrokken buitenstaander kan dan uitkomst bieden.”

Interim-predikant naast de eigen predikant

Een interimpredikant kan worden ingezet bij bijvoorbeeld conflicten, financiële of organisatorische vragen, of de verwerking van een situatie van misbruik. Maar hij of zij kan ook goed behulpzaam zijn in een vacaturetijd, dus als een gemeente geen eigen predikant heeft. Bijvoorbeeld in het begeleiden van de gemeente in een bezinningsproces op de toekomst. De interimmer kan ook naast de eigen predikant aan het werk gaan, als deze niet in de positie is om een veranderingsproces met de gemeente aan te gaan. 

Van Winden: “Als een gemeente in een organisatieverandering zit - bijvoorbeeld van 2 kerkgebouwen naar 1 - werk ik weleens met een predikant of zelfs met meerdere samen. Ik kan me dan richten op hoe het pastoraat gaat functioneren, hoe de kerkenraden samen gaan werken, en hoe de gemeenteculturen bij elkaar gebracht kunnen worden. Ik werk niet in opdracht van de collega-predikanten maar van de kerkenraad; ik ga vanuit de opdracht van de kerkenraad aan het werk. Dat gaat altijd in goede harmonie, ook met de collega’s.”

Goede afspraken maken

De interim-predikant komt niet om de zaak over te nemen. “Je neemt geen beslissingen, de gemeente voert het proces zelf uit. Voordat ik aan het werk ga, maak ik dan ook altijd goede afspraken met de gemeente. Wat verwachten we van elkaar, wat gaan we aanpakken met elkaar? Het is goed om daar helderheid over te hebben.” 

Toekomstgericht gemeente-zijn

In het interimwerk speelt toekomstgericht gemeente-zijn een rol. “Daar zijn alle gemeenten mee bezig. Soms is een interim-traject nodig omdat doorgaan op de huidige weg ertoe leidt dat de gemeente gewoon verdwijnt. Toekomstgericht kun je heel groots zien, maar voor de gemeente is het eigenlijk heel concreet: hoe zijn we onszelf, op een betekenisvolle manier, op de plek waar we kerk zijn? In zo’n proces kan een interim-predikant veel betekenen.”

Altijd een oplossing

Het werk is mooi en veelzijdig, vindt Van Winden. “En we komen altijd tot een oplossing, ik sta er zelf weleens van te kijken. Er zijn soms momenten in een proces dat ik denk dat het niet gaat lukken, maar uiteindelijk werkt het altijd.” Hij ziet daar drie redenen voor:

  1. De interim-predikant is en blijft een buitenstaander, met een maximale tijdsduur en inzet, en kan loyaal zijn naar alle partijen.
  2. De interim-predikant is betrokken, en neemt het pastorale en geestelijke aspect in het proces mee.
  3. De interim-predikant is deskundig. 

Deskundigheid

Die deskundigheid wil hij graag benadrukken. Interim-predikanten die via de dienstenorganisatie worden ingezet hebben ervaring in het gemeentewerk en volgen een speciale opleiding. Daarnaast zijn ze lid van het netwerk InBetween waar gedaan wordt aan deskundigheidsbevordering, met sprekers, studiedagen en intervisie. 

Het werk geeft Pieter van Winden veel voldoening. “Ik zie dat gemeenten ervan opknappen.”

De mobiliteitspool heeft elf interim-predikanten in dienst. Zij zijn verbonden aan de dienstenorganisatie van waaruit zij voor bepaalde tijd kunnen worden uitgeleend aan gemeenten. Meer informatie hierover, zie punt 5 op de themapagina 'Vacature in uw gemeente?'. Via de solidariteitskas kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het aanstellen van een interim-predikant.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)