Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Missionaire opleiding: ‘Verhaal van Gods missie cruciaal om richting te geven aan de kerk’

In maart gaat de opleiding ‘Kerk naar buiten’ voor predikanten en kerkelijk werkers weer van start. In de eerste startmodule denk je na over de plek van de kerk in Gods missie en hoe je als lokale kerk bezig bent met contextualisatie. Docent dr. Gert-Jan Roest: “Je gaat op een heel nieuwe manier naar je werk kijken.” De startmodules kun je ook los volgen.

Gods missie

“Als je als voorganger je gemeente wilt helpen om een missionaire cultuur te versterken, is een goed verstaan van Gods missie in deze wereld - de Missio Dei - erg belangrijk,” aldus Gert-Jan Roest, wetenschappelijk beleidsmedewerker bij de Protestantse Kerk en docent van de opleiding. “Vragen als ‘wat is Gods missie, wat is de rol van de kerk hierin en waar komen negatieve associaties rond het begrip ‘missionair-zijn’ vandaan?’ komen allemaal aan bod. Temidden van grote veranderingen is het grote verhaal van Gods missie cruciaal om richting te geven aan de kerk en aan mensen in de kerk.”

Anders in je werk

In de eerste startmodule van de opleiding 'Kerk naar buiten' maak je kennis met de verhalen van Gods missie in de Bijbel en de zendingsgeschiedenis, de ‘actuele missiologie’. Je leert hoe je deze verhalen op zo’n manier kunt verbinden met de verhalen van mensen dat het bijdraagt aan de vorming van een christelijke identiteit die open is naar de omgeving. Gert-Jan Roest: ‘Het woord ‘missionair’ roept wel eens verwarring op, maar is voor de lokale kerk en voor christenen een belangrijk woord. Missionair-zijn is vanuit liefde in beweging komen ter wille van anderen namens de Ander, God Zelf. Bij veel deelnemers merk ik dat deze manier van naar de Bijbel kijken en vertrouwen op Gods missie echt ontspanning geeft. Er komt rust om je werk op een nieuwe manier te bekijken.”

Direct in de praktijk

In de eerste startmodule wordt tevens gekeken naar contextualisatie. Want missionair-zijn voor een lokale kerk heeft te maken met de blik naar buiten keren en in beweging komen voor mensen en situaties in de omgeving. Roest: “We kijken naar de praktijk van je lokale kerk en hoe contextualisatie daar functioneert.”  

Dovenpastor Martin Visser doet mee aan de huidige opleiding. In het voorjaar van 2021 volgende hij de startmodules en nu het verdiepingsjaar. “De opleiding maakt mij nog meer bewust van het belang van de context: dat een groeiend aantal mensen in ons land weinig of niets meer weten van christelijk geloof en dat dat gevolgen heeft voor de manier waarop je het evangelie communiceert.” Visser gaat - naast zijn werk als dovenpastor - regelmatig voor in heel verschillende gemeenten. “Ik krijg nu de juiste tools om goed aan te sluiten bij die andere contexten. Dat wat ik leer breng ik direct in de praktijk.” 

Verschillende theologische achtergronden

Roest merkt dat de opleiding echt een snaar raakt bij predikanten en kerkelijk werkers die deelnemen. “In veel gemeenten heeft men last van kramp door de krimp, we moeten als kerk leren leven met open handen van genade. Iets van die ontspanning zien we bij de opleiding gebeuren.” Martin Visser kan dat beamen. “Deelnemers komt uit de volle breedte van de Protestantse Kerk en dat maakt het juist zo boeiend. We zijn een heel diverse groep en leren zo echt veel van elkaar.”

Aanmelden

De startmodules vinden plaats in het voorjaar van 2022, het verdiepingsjaar begint in september 2022. De startmodules kun je los volgen. Om toegang te krijgen tot het verdiepingsjaar moeten alle startmodules gevolgd zijn. 

De kosten voor de hele opleiding (startmodules en verdiepingsjaar) bedragen € 3.235,-, het volgen van losse startmodules kost € 95,- per module. Er zijn verschillende manieren om via fondsen, subsidies en vergoedingen een tegemoetkoming in de studiekosten te ontvangen.

Lees ook:

Op de foto: docent dr. Gert-Jan Roest

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)