Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Nieuwe regeling vergoeding consulenten van kracht

Wanneer een gemeente vacant is en geen predikant heeft, hoort er een consulent te zijn die de kerkenraad bijstaat. Vanaf 1 juli is er een nieuwe regeling voor de vergoeding van een consulent. Daarbij wordt rekening gehouden met drie verschillende situaties. 

Wijzigingen vergoeding consulent

De kerkorde stelt dat in een kerkenraad alle ambten aanwezig zijn. Wanneer de gemeente vacant is – en geen predikant heeft – dan behoort er een consulent te zijn. Deze consulent adviseert de kerkenraad in zijn bestuurlijke taken en begeleidt zo nodig het proces van het beroepingswerk. De consulent zal in de regel geen pastorale, diaconale of missionaire taken op zich nemen, en ook niet (elke keer) in de gemeente kunnen voorgaan. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk om vervanging te regelen.

In de nieuwe regeling voor vergoeding van de consulent wordt onderscheid gemaakt naar 3 mogelijke situaties om hun vergoeding te regelen: 

  1. De consulent doet de werkzaamheden in de werktijd die beschikbaar is voor de eigen gemeente: in dat geval berekent de gemeente de bezettingsbijdrage naar rato van de ingezette uren door aan de vacante gemeente. 
  2. De consulent doet de werkzaamheden in de eigen tijd en men verwacht dat de totale opdracht minder dan 40 uren in totaal zal bedragen: in dat geval declareert de consulent € 34,04 per uur bij de vacante gemeente, waarbij de uren voor het reizen naar en van de gemeente niet declarabel zijn.
  3. De consulent doet de werkzaamheden in de eigen tijd en men verwacht dat de totale opdracht meer dan 40 uren in totaal zal bedragen: in dat geval sluit de predikant met de vacante gemeente een overeenkomst tot het verrichten van structurele hulpdiensten. De predikant krijgt het normale traktement als beloning inclusief de 10% tijdelijke-dienst-toeslag, waarbij tevens sprake is van pensioenopbouw en verzekering van inkomen bij onder meer arbeidsongeschiktheid en onvrijwillige werkloosheid. De hoogte van het traktement hangt af van de trede in de schaal en het werktijdpercentage. De gemeente betaalt aan de centrale kas de verhoogde bezettingsbijdrage van werktijdpercentage x € 8.328,25 per maand. 

In alle drie de bovenstaande gevallen vergoedt de vacante gemeente de gemaakte reiskosten en eventuele andere onkosten aan de consulent zelf. 

>> Lees alle veelgestelde vragen over de rol van consulent in de plaatselijke gemeente.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)