Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Noodklok voor internationale en migrantenkerken: nijpend tekort aan (kerk)zalen

Voor veel internationale en migrantenkerken in ons land is er een nijpend tekort aan (kerk)zalen. Naar verwachting zullen de komende jaren alleen al in Amsterdam zo’n 50 migrantenkerken in de problemen komen. Wat kan de Protestantse Kerk doen?

Het nijpende tekort aan (kerk)zalen bestaat al jaren. Zaterdag 14 januari jl. kwam dit helder voor het voetlicht door een artikel in Trouw over de kerkgemeenschap MCTC (Maranatha Community Transformation Center) in Amsterdam-Zuidoost die op korte termijn uit haar huidige kerkruimte dreigt te worden gezet. Naar verwachting zullen de komende vijf jaar alleen al in Amsterdam zo’n 50 migrantenkerken door de verhoogde vastgoedprijzen in de problemen komen, ook al zijn ze financieel gezond, aldus het artikel in Trouw

Wat kunnen we doen?

Naar aanleiding van dit bericht hebben diverse bezorgde mensen contact opgenomen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, met de vraag wat de Protestantse Kerk kan doen of wat zij zelf kunnen doen om de migrantenkerken te helpen.

Gelukkig kunnen we melden dat SKIN (de koepelorganisatie van migrantenkerken in Nederland) samen met de lokale afdeling in Amsterdam de handen ineen heeft geslagen met pastor Alagbe van de MCTC. Eind december hebben zij een petitie opgesteld waar inmiddels bijna duizend handtekeningen onder staan, waarmee zij de (burgerlijke) gemeente Amsterdam op haar verantwoordelijkheid willen wijzen. De gemeente Amsterdam laat - ondanks de grote waardering voor de sociale activiteiten van de kerkgenootschappen - het zoeken naar nieuw onderdak tot nu toe volledig aan de kerken zelf over. SKIN, pastor Alagbe en de ondertekenaars van de petitie zijn van mening dat hier echt een verantwoordelijk voor de burgerlijke gemeente ligt. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze petitie van harte.

Ruimtes in kaart

Ook zet SKIN (afdeling Amsterdam) zich, samen met de lokale afdeling van de Protestantse Kerk in Amsterdam, in voor de bemiddeling van kerkruimte ten behoeve van internationale en migrantenkerken en wijkgemeenten. Via een spreadsheet brengen zij ruimte in gevestigde Amsterdamse kerken en de behoefte aan kerkruimte van onder meer migrantenkerken in Amsterdam via tijdslots bij elkaar. Overigens is het niet voor elk kerkgenootschap noodzakelijk dat de te huren ruimte zich in een officieel kerkgebouw bevindt: soms voldoet bijvoorbeeld de aula van een school of een zaal in een ander gebouw ook prima - mede afhankelijk van de grootte en de denominatie van de kerkelijke gemeente. 

Ook voordelen

Het samen delen van kerkruimte biedt overigens grote voordelen voor beide partijen, naast het voor de hand liggende voordeel van het vinden van onderdak. Zoals een gezamenlijke diaconale inzet, het wederzijds vergroten van het eigen netwerk, een efficiënter gebruik van de bestaande ruimtes die anders wellicht een flink aantal uren of dagdelen per week leeg zouden staan of voor slechts een uur per dag worden verwarmd, extra (huur)inkomsten én, zeker niet onbelangrijk, meer mogelijkheden om als kerkelijke gemeenschappen van verschillende achtergronden met elkaar in contact te komen en wellicht samen iets te ondernemen: een gezamenlijke maaltijd, een bijbelstudie of een jeugdactiviteit.

Wat kun je doen?

  • de petitie ondertekenen
  • deze verspreiden in je netwerk
  • tips en concreet aanbod van mogelijke ruimten doorgeven: kerken/ruimte-aanbieders/mensen met concrete tips én internationale en migrantenkerken op zoek naar ruimte in Amsterdam of elders in Nederland kunnen contact opnemen met Madelon Grant van koepelorganisatie SKIN via madelon@skinkerken.nl
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)