Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Synode: Wat gebeurde er nog meer?

Naast grote thema´s als de nieuwe visienota, geestelijke verzorging en het rapport van de commissie Werkzaam Vermogen gebeurde er vrijdag nog meer op de synode. Een selectie van de overige agendapunten en gesprekken van de dag. 

De Generale Synode kwam afgelopen vrijdag bijeen in een unieke setting. Nog nooit eerder vond de vergadering plaats vanaf locaties in het land die online met elkaar verbonden waren. Als gevolg van de coronamaatregelen kwamen synodeleden bijeen in Utrecht, Tilburg en Leeuwarden en Doorn. Het was een volle vergaderdag. Naast grote thema´s als de nieuwe visienota en het rapport van de commissie Werkzaam Vermogen kwamen nog meer onderwerpen aan de orde. 

Tijdelijke hulpdiensten

Tijdens de synodevergadering komt de vraag naar voren hoe het verder moet met tijdelijke hulpdiensten die predikanten in een gemeente verlenen. Dat heeft gevolgen voor zowel proponenten als emeritus predikanten. Begin dit jaar ontstond discussie over de beperkende maatregelen die zouden gaan gelden voor emeritus predikanten die hulpdiensten zouden willen verlenen aan (vacante) gemeenten. In het voorstel dat nu voorligt aan de synodeleden, is er meer ruimte voor emeritus predikanten om pastorale bijstand te leveren dan in het oorspronkelijke voorstel het geval was. Meerdere synodeleden plaatsten daar nu alsnog vraagtekens bij.

Twee extra synodeleden

Onder categoriaal pastoraat valt het werk van predikanten die werken in bijvoorbeeld de scheepvaart, pastoraat op Schiphol, justitiepastoraat of de geestelijke verzorging. Scriba ds. De Reuver zegt dat predikanten die werkzaam zijn in deze vorm van pastoraat er helemaal bij horen. Dat zou inhouden dat er naast de 62 huidige synodeleden er 2 leden bijkomen. Eerst worden zij als adviseur van de synode betrokken, later als leden. Hiermee gaat de synode akkoord. Het gebeurt overigens nog niet direct, een definitief besluit hierover wordt genomen op de volgende synode in november omdat de kerkorde hiervoor aangepast moet worden. 

Overhandiging boekje ‘Kijk op de ziel’

Theologe Martine Oldhoff hield op de synode in november 2019 een lezing over het thema ‘de ziel’. Afgelopen vrijdag ontving ze het eerste exemplaar van haar boekje ‘Kijk op de ziel’ van preses ds. Marco Batenburg. Het gespreks- en bezinningsboekje verwoordt de betekenis van de ziel in het christelijk geloof. Het boekje kan besteld worden bij Uitgeverij KokBoekencentrum.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)