Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

‘Schenk hen Uw Geest’ - voorbede gevraagd voor generale synodes 2023

In 2023 komt de generale synode drie keer bij elkaar om te spreken over belangrijke zaken die de toekomst van de kerk aangaan. Het moderamen vraagt protestantse gemeenten om voorbede te doen voor deze ‘kerkenraadsvergaderingen voor de hele kerk’. 

Landelijk bestuur

De leiding van de Protestantse Kerk ligt in handen van 62 ambtsdragers. Samen vormen zij de generale synode, in gewoon Nederlands ‘het landelijk bestuur’. Zij komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Hun opdracht is leidinggeven aan het leven en werken van de kerk in haar geheel.

Voor de hele kerk

Synodeleden zijn allen ambtsdragers die gekozen zijn door een plaatselijke gemeente. Deze plaatselijke wijsheid en ervaring worden in de synode gebundeld en vruchtbaar gemaakt voor het welzijn van de hele kerk. Daarom wordt de synode ook wel ‘de kerkenraad van de hele kerk’ genoemd. Volgens de kerkorde bestaat de kerk uit alle gemeenten. Hun stem wordt dus ook via haar ambtsdragers in de synode gehoord en benut.

Inzicht en gebed

De synode buigt zich ook in 2023 over allerlei zaken die de Protestantse Kerk aangaan. De eerste vergadering vindt plaats op zaterdag 11 februari, in april en november zijn er nog twee bijeenkomsten. Er komen grote thema’s voorbij als visie op het ambt en toekomstgericht kerk-zijn. Over sommige zaken moeten grote besluiten worden genomen. “Dat vraagt wijsheid en inzicht, waarbij we telkens ook bidden om de leiding van Gods Geest”, vertelt ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode. Hij roept lokale protestantse gemeenten op voorbede te doen voor de generale synodevergaderingen in 2023.

Daarvoor is deze suggestie gemaakt:

Wij danken voor allen die zich inzetten voor het werk in de kerk.
Vandaag denken we in het bijzonder aan het werk van de generale synode.
We bidden om wijsheid voor alle afgevaardigden.
Schenk hen Uw Geest, zodat ze het goede zoeken voor de kerk,
en maak het werk van deze ambtelijke vergadering dienstbaar aan de voortgang van uw Rijk.

 

Agenda generale synode 11 februari 2023

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)