Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Voorbede gevraagd voor generale synode

Op vrijdag 21 juni 2024 vergadert de generale synode in Lunteren. De dag staat in het teken van het gesprek over het ambt in de Protestantse Kerk. Het moderamen vraagt protestantse gemeenten om voorbede te doen voor deze ‘kerkenraadsvergadering voor de hele kerk’. 

Landelijk bestuur

De leiding van de Protestantse Kerk ligt in handen van 62 ambtsdragers. Samen vormen zij de generale synode, in gewoon Nederlands ‘het landelijk bestuur’. Zij komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Hun opdracht is leidinggeven aan het leven en werken van de kerk in haar geheel.

Voor de hele kerk

Synodeleden zijn allen ambtsdragers die gekozen zijn door een plaatselijke gemeente. Deze plaatselijke wijsheid en ervaring worden in de synode gebundeld en vruchtbaar gemaakt voor het welzijn van de hele kerk. Daarom wordt de synode ook wel ‘de kerkenraad van de hele kerk’ genoemd. Volgens de kerkorde bestaat de kerk uit alle gemeenten. Hun stem wordt dus ook via haar ambtsdragers in de synode gehoord en benut.

Inzicht en gebed

De synode buigt zich over allerlei zaken die de Protestantse Kerk aangaan. Op vrijdag 21 juni is de volgende vergadering van de generale synode in 2024. Er wordt dan gesproken over de voorstellen in het rapport 'Ruimte voor Woord en Geest'. Het rapport is de afsluiting van het diepgaande gesprek dat de synode in de afgelopen jaren voerde over het ambt. “Wij bidden om de Geest van wijsheid en inzicht om hierin wegen te zoeken en richting te bepalen, door Jezus Christus die ons roept en zendt", vertelt. ds. Trijnie Bouw, preses van de generale synode. Ze roept lokale protestantse gemeenten op voorbede te doen voor deze vergadering van de generale synode.

Daarvoor is deze suggestie gemaakt:

Trouwe God,

Wij danken U
dat U vanaf het allereerste begin
mensen hebt geroepen
om van hun talenten werk te maken
en zich in te zetten
voor kerk en koninkrijk.

Wij danken voor het werk
van pioniers en pastors,
kerkelijk werkers en predikanten. 

In onze dagen 
vol eigentijdse vragen en uitdagingen
zoeken wij samen
naar wegen om dat werk
even zorgvuldig als rechtvaardig
met elkaar vorm te geven.

Daarom bidden wij om de Geest
van wijsheid en inzicht
als mensen overal vandaan
bijeen als onze Generale Synode 
op 21 juni samenkomen
om hierin wegen te zoeken
en richting te bepalen.
door Jezus Christus
die ons roept en zendt,

Amen

Agenda generale synode 21 juni 12024

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)