Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Vrijgevestigde geestelijk verzorgers kunnen voortaan zending ontvangen vanuit de Protestantse Kerk

Vrijgevestigde geestelijke verzorgers (predikant of kerkelijk werker) kunnen voortaan een bijzondere opdracht van een ambtelijke vergadering binnen de Protestantse Kerk ontvangen. Dat heeft het moderamen besloten - na peiling onder synodeleden - tijdens een buitengewone moderamenvergadering.

Ds. René de Reuver: “Prachtig dat we geestelijk verzorgers in de eerste lijn voortaan deze zending kunnen geven. Ik hoop dat het hen houvast geeft in hun werk. Dat ze zich gesteund weten door de kerk. Dat zij door hun zending mede bijdragen aan de presentie van de kerk in de samenleving en een zegen zijn voor ieder die een beroep op hen doet.”

Deze nieuw situatie is nog niet van kracht. De dienstenorganisatie gaat er voor zorgen dat dit proces goed wordt ingericht. Zodra het geval is, wordt dit uiteraard bekend gemaakt.

Wel zijn de voorwaarden voor het ontvangen van deze zending als vrijgevestigde geestelijk verzorger al duidelijk. Namelijk:

  1. De vrijgevestigde geestelijk verzorger moet zijn ingeschreven in het register van de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).
  2. Er wordt een begeleidingscommissie ingesteld voor vrijgevestigde geestelijk verzorgers.
  3. Vrijgevestigde geestelijk verzorgers stellen een openbare aanbod omschrijving van zijn of haar werkzaamheden op (gedeponeerd en op een website) conform de beroepsstandaard van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ). Daarop moet vermeld staan dat zij dit werk doen als protestants geestelijk verzorger en als predikant of kerkelijk werker van de Protestantse Kerk in Nederland.
  4. De geestelijk verzorger zorgt voor registratie als zodanig bij de Kamer van Koophandel.
  5. De geestelijk verzorger beschikt over een portfolio van voldoende omvang.

Ook voor gemeentepredikanten of kerkelijk werkers in gemeenten is het mogelijk om aanvullend te werken als vrijgevestigde geestelijk verzorger. Dat betekent wel dat zij in hun hoedanigheid van geestelijk verzorger geen cliënten aanvaarden die lid zijn van dezelfde gemeente als waar aan zij als predikant of kerkelijk werker dienstdoend zijn. Ook het werk in de gemeente dient een zodanig percentage van de volledige werktijd te zijn dat minimaal 8 uren besteed kunnen worden aan het werk als Predikant Geestelijk Verzorger/Kerkelijk Werker Geestelijk Verzorger.

Voor de verdere vormgeving van de verantwoordelijkheid van de ambtelijke vergadering die de bijzondere opdracht verleent, verzoekt het moderamen het bestuur van de dienstenorganisatie, in samenwerking met de Werkgroep Pastoraat en Gezondheidszorg, zorg te dragen. Er wordt ook overlegd met het werkveld van de geestelijk verzorgers over het zo vormgeven van deze zending dat het voor geestelijke verzorgers in de eerste lijn aantrekkelijk is om vanuit de Protestantse Kerk werkzaam te zijn.

Zie ook:

Foto: Unsplash

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)