Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Onderwerp

Classis

Classicale vergaderingen

Contactgegevens van classispredikanten en informatie over de elf verschillende classes.

Indeling en contactgegevens

De classicale vergadering wordt gevormd door de ambtsdragers verkozen door de kerkenraden van de tot de classis behorende gemeenten. De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werken van de classis en geeft daarin gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar en voor de gehele kerk, alsmede aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten.

Contactgegevens per classis

Classis Fryslân
Classispredikant: ds. Riemer Praamsma
E-mailadres: r.praamsma@protestantsekerk.nl   
Telefoonnummer: 06 - 58 01 32 25
Scriba: mw. Dijkstra-Postma
E-mailadres: classisscriba-friesland@protestantsekerk.nl 
Visitator: ds. Idske van der Pol
E-mailadres: i.vanderpol@protestantsekerk.nl  
Telefoonnummer: 0514 854681https://www.classisfryslan.nl/ 
Classis Gelderland Zuid & Oost
Classispredikant: ds. Ada Rebel
E-mailadres: a.rebel@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 15 14 92 71
Scriba: dhr. Van de Lagemaat
E-mailadres: classisscriba-gelderland-zuid-en-oost@protestantsekerk.nl 
Visitator: ds. Co Janssen
E-mailadres: c.janssen@protestantsekerk.nl
Telefoonnumme: 06 - 50 66 80 36
ANBI: https://classis-gelderland-zuid-en-oost.protestantsekerk.nl/anbi
classis-gelderland-zuid-en-oost.protestantsekerk.nl
Classis Groningen-Drenthe
Classispredikant: ds. Ellen Peersmann
E-mailadres: e.peersmann@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 58 01 52 61
Scriba: Leny de Zeeuw
E-mailadres: classisscriba-groningen-drenthe@protestantsekerk.nl 
Visitator: Ds. Marja de Jager
E-mailadres: m.dejager@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 29 43 97 96
RSIN/Fiscaal nummer: 825724259
www.classisgroningendrenthe.nl
Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
Classispredikant: ds. Marco Luijk
E-mailadres: m.luijk@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 52 33 52 85
Scriba: Simon Middelkamp
E-mailadres: classisscriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl
Visitator: ds. Richart Huijzer
E-mailadres: r.huijzer@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 148 705 75www.classisbrabantlimburg.nl
Classis Noord-Holland
Classispredikant: ds. Peter Verhoeff
E-mailadres: p.verhoeff@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 15 17 93 64
Scriba: Tineke van Alphen
E-mailadres: classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl 
Visitator: ds. Conny Berbée  
E-mailadres: c.berbee@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 30 02 82 43https://www.classisnoordholland.nl/
Classis Overijssel-Flevoland
Classispredikant: ds. Klaas van der Kamp
E-mailadres: k.vanderkamp@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 15 13 99 74
Scriba: Jan Dirk Wassenaar
E-mailadres: classisscriba-overijssel-flevoland@protestantsekerk.nl 
Visitator: ds. Henk Spit
E-mailadres: h.spit@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 86 88 98 28
https://classis-overijssel-flevoland.protestantsekerk.nl
Classis Utrecht
Classispredikant: ds. Trinette Verhoeven
E-mailadres: t.verhoeven@protestantsekerk.nl   
Telefoonnummer: 06 - 31 99 14 70
Scriba: Teunis Reedijk (ad interim) 
E-mailadres: classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl 
Visitator: Bram Schriever
E-mailadres: b.schriever@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 51 43 58 17
ANBI: https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/anbi/
classis-utrecht.protestantsekerk.nl
Classis Veluwe
Classispredikant: ds. Wilbert van Iperen
E-mailadres: w.vaniperen@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 31 99 14 77
Scriba: Gerrit Bok
E-mailadres: classisscriba-veluwe@protestantsekerk.nl 
Visitator: ds. Erik Schuitemaker
E-mailadres: e.schuitemaker@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 0525- 655699
www.pknclassisveluwe.nl

Classis Zuid-Holland Noord
Classispredikant: ds. Mark van Pelt
E-mailadres: m.vanpelt@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06 - 58 01 32 07
Scriba: Erica Doelman
E-mailadres: classisscriba-zuid-holland-noord@protestantsekerk.nl 
Visitator: Jantien Fröling-Kok
E-mailadres: j.froling@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06-159 08 565https://www.classiszuidhollandnoord.nl/ 
Classis Zuid-Holland Zuid
Classispredikant: ds. Gerrit van Meijeren
E-mailadres: g.vanmeijeren@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 54 31 33 41
Scriba: H. van ’t Pad
E-mailadres: classisscriba-zuid-holland-zuid@protestantsekerk.nl 
Visitator: Jantien Fröling-Kok
E-mailadres: j.froling@protestantsekerk.nl
Telefoonnummer: 06-159 08 565
https://classis-zuid-holland-zuid.protestantsekerk.nl/
Classis Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden)
Classispredikant: ds. Arie van der Maas
E-mailadres: a.vandermaas@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 31 99 11 07
Scriba: Bram Kievit
E-mailadres: classisscriba-delta@protestantsekerk.nl 
Visitator: ds. Corine van Eck
E-mailadres: c.vaneck@protestantsekerk.nl 
Telefoonnummer: 06 - 86 89 55 59 www.gelovenindedelta.nl


Classisindeling

Classisindeling

 

 

Classis

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)