Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

ANBI

Transparant online

Elke gemeente en diaconie dient een verkorte jaarrekening te publiceren op het internet (in de meeste gevallen op de website van de gemeente). Dit komt voort vanuit de ANBI-wetgeving en het convenant dat er tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de belastingdienst overeengekomen is.

Online transparantie verplicht

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening, begroting en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren, maar het is ook mogelijk deze te publiceren op bijvoorbeeld die van de (streek)gemeente of de classis.

Een eigen website is dus niet verplicht: het gaat erom dat de gegevens openbaar worden, en dat de link naar deze specifieke gegevens wordt doorgegeven aan de Belastingdienst. Deze gegevens kunnen gemeenten en diaconiëen doorgeven via een speciale LRP-pagina. Het dienstencentrum zorgt voor doorgave aan de Belastingdienst.

Nieuw standaardformulier publicatieplicht (versie Protestantse Kerk) beschikbaar

Eind maart 2021 hebben alle gemeenten en diaconieën van de belastingdienst een brief ontvangen over het gebruik van een nieuw standaardformulier voor de publicatieplicht. De versies voor de Protestantse Kerk van het geactualiseerde CIO-formulier zijn nu beschikbaar. U kunt deze downloaden in de rechterkolom naast dit bericht onder het kopje 'bestanden'.
In dit Word-bestand kunt u de gegevens van uw gemeente of diaconie invullen en toevoegen. Het is van groot belang dat u deze gegevens vóór 1 juli a.s. publiceert op het internet. Dan kan zowel op uw eigen website als ergens anders. Het website-adres (URL) dient via een speciale LRP-pagina te worden doorgegeven. De dienstenorganisatie zorgt ervoor dat deze URL's aan de belastingdienst worden doorgegeven.

Protestantse Kerk erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

RSIN Protestantse Kerk

Wie een gift aan de landelijke Protestantse Kerk of aan Kerk in Actie wil aftrekken van de inkomstenbelasting heeft daarvoor het RSIN van de Protestantse Kerk in Nederland nodig: 813612809.

Voor aftrek van giften aan een plaatselijke gemeente of diaconie dient het RSIN van de plaatselijke gemeente of diaconie te worden gebruikt (dus niet het RSIN van de landelijke kerk). Zie hieronder bij ANBI-zoeker.

ANBI-zoeker

Een gemeente kan de URL van haar ANBI-pagina's zelf invullen in het LRP bij het veld 'Website ANBI-pagina's'. Vervolgens zorgt de dienstenorganisatie Protestantse Kerk ervoor dat deze URL’s periodiek worden doorgegeven aan de Belastingdienst.

In de ANBI-zoeker kan worden gezocht op plaats of op naam. Dat geeft een lijst zoekresultaten met naam, vestigingsplaats, RSIN en website ANBI.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij hebben allemaal met de ANBI-regelgeving te maken. 

 

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)