Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kerkorde

Kerkorde, ordinanties, generale regelingen en modellen bij de kerkorde - voor gemeenten, classes en stichtingen.

Kerkorde, ordinanties en generale regelingen

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën.

Kerkorde – versie januari 2023

Download kerkorde (januari 2023) Download generale regelingen (januari 2023)

In de versie januari 2023 van “kerkorde en ordinanties” zijn de volgende kerkordewijzigingen verwerkt:

  • ord. 4-24-1 en 4a, ord. 4-26-6 (geestelijk verzorgers in generale synode)
  • ord. 4-26-2 (verkiezing preses generale synode)
  • ord. 11-22-1 (adviseurs)

In de versie januari 2023 van de “generale regelingen” zijn de volgende kerkordewijzigingen verwerkt:

  • GR 6 (herschrijving, rechtspositie kerkelijk medewerkers)
  • GR 9-9-2 (technische aanpassing n.a.v. GR 6-5)
  • GR 12-1-4 en 12-1-5

Kerkorde - versie juli 2022

In de versie 2022 van “Kerkorde en ordinanties” zijn de volgende kerkordewijzigingen verwerkt:

  • Aanpassing consulentsregeling (ord. 4-10)

In de versie juli 2022 van “Generale Regelingen” is verwerkt:

  • Herschrijving van GR 5 (rechtspositie predikanten)
  • Verduidelijking in GR 7-3-1b (verkiezing leden van classicale vergaderingen)
  • Wijziging in GR 10-5 (preekconsent voor gewezen predikanten)


Dit is het complete overzicht van alle overgangsbepalingen - versie 2013:

 

Kerkordewijzigingen

De kerkorde van de Protestantse Kerk verandert voortdurend mee met ontwikkelingen in gemeente, kerk en samenleving. Daarvoor is een vaste route. Meer informatie en de actuele consideraties staan op de pagina kerkordewijzigingen en consideraties.

Modellen bij de kerkorde

De modellen bij de kerkorde - voor gemeenten, classes en stichtingen - zijn hier te vinden.

Veelgestelde vragen

Protestantse Kerk