Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Werken in de kerk als predikant of kerkelijk werker?

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk kan predikanten, kerkelijk werkers en jeugdwerkers helpen bij het vinden van de plek die bij hen past.

Werken in de Protestantse Kerk als predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker?

Er zijn verschillende mogelijkheden om als predikant of kerkelijk werker in de gemeente werkzaam te zijn.

Beijk de vacatures in gemeenten, christelijke organisaties, de dienstenorganisatie en Kerk in Actie

 1. Beroepen worden als predikant voor onbepaalde tijd
 2. Beroepen worden als predikant voor bepaalde tijd (langer dan 2 jaar)
 3. Tijdelijk werkzaam in de gemeente (korter dan 2 jaar):
  a. structurele hulpdiensten als (emeritus) predikant
  b. als ambulant predikant, via de mobiliteitspool van de dienstenorganisatie
 4. Aanstelling als interim-predikant, via de mobiliteitspool van de dienstenorganisatie
 5. Aanstelling als kerkelijk werker in de gemeente
 6. Aanstelling als kerkelijk werker of jeugdwerker via de mobiliteitspool

Predikanten

1. Beroepen worden als predikant voor onbepaalde tijd
In de regel beroept een gemeente een predikant voor onbepaalde tijd. Het proces vindt plaats middels een beroepingsprocedure. Predikanten en proponenten kunnen voor informatie rond het beroepingswerk en een verkenning van de mogelijkheden terecht bij de predikanten voor het beroepingswerk van de dienstenorganisatie. Zij zorgen onder meer voor de advieslijsten voor de gemeenten met de namen van beroepbare predikanten. De dienstenorganisatie geeft voorlichting over vacante gemeenten en helpt bij het vinden van een voor u geschikte gemeente. Neem contact op via arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl

Predikanten/proponenten die op zoek zijn naar een werkplek of van werkplek willen veranderen, kunnen zich aanmelden via het digitaal register (extranet) via http://extranet.pkn.nl of in een persoonlijk gesprek met de predikant voor het beroepingswerk de mogelijkheden verkennen.

2. Beroepen worden als predikant voor bepaalde tijd (langer dan 2 jaar)
Ook is het mogelijk als predikant voor bepaalde tijd in de gemeente beroepen te worden, dat wil zeggen voor een periode langer dan 2 jaar. De beroepingsprocedure gaat op dezelfde wijze als bij het beroep voor onbepaalde tijd. Deze tijdelijke dienst kan ook een aanstelling van minder dan 33% zijn.  Ook proponenten komen in aanmerking voor deze tijdelijke dienst. Hierbij is de periode minimaal 3 en maximaal 5 jaar, en de aanstelling moet minimaal 40% bedragen. Kijk hier voor meer informatie over de voorwaarden.

3. Tijdelijk werkzaam in de gemeente (korter dan 2 jaar)

 • structurele hulpdiensten als (emeritus) predikant
 • als ambulant predikant, via de mobiliteitspool van de dienstenorganisatie

Structurele hulpdiensten als (emeritus) predikant
Een predikant, proponent of emeritus predikant kan gevraagd worden structurele hulpdiensten te verrichten in een gemeente. Deze hulpdiensten worden afgesproken door de gemeente en de predikant samen; de predikant wordt niet beroepen. Een structurele hulpdienst duurt tussen de 40 uur en 2 jaar, en mag voor elk werktijdpercentage worden afgesproken. Bij minder dan 40 uur gaat het om een ‘incidentele hulpdienst’. Bij een structurele hulpdienst gaat het om invalwerk bij ziekte, zwangerschap of vacature, maar bijvoorbeeld ook om de uitvoering van een project. De betaling van de structurele hulpdiensten verloopt via de centrale kas predikantstraktementen.

Als ambulant predikant, via de mobiliteitspool van de dienstenorganisatie
Het is mogelijk om via de mobiliteitspool aan het werk te gaan als ambulant predikant in de gemeente. Een ambulant predikant is een predikant die tijdelijk in de gemeente werkzaam is voor vervangingswerkzaamheden, voor maximaal 2 jaar. Denk daarbij aan vacaturetijd, langdurige ziekte of zwangerschapsverlof. De ambulant predikant doet in een gemeente het reguliere predikantswerk in de regel voor minimaal 0,2 tot 0,5 fte.

Van ambulant predikanten wordt verwacht dat zij ervaring hebben in het gemeentewerk, flexibel zijn en snel thuis weten te raken in een gemeente. Zij komen in (in eerste instantie tijdelijke) dienst bij de dienstenorganisatie en zijn werkzaam in de plaatselijke gemeente. Het ambulant predikantschap laat zich goed combineren met een parttime predikantsplaats of andere werkzaamheden. Emeriti kunnen niet via de mobiliteitspool worden aangesteld. Predikanten die interesse hebben in het ambulant predikantschap worden uitgenodigd om contact op te nemen met de mobiliteitspool van de dienstenorganisatie om de mogelijkheden te bespreken. 
Neem contact op via arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl

4. Aanstelling als interim-predikant, via de mobiliteitspool 
De mobiliteitspool heeft 11 interim-predikanten in vaste dienst. Sommige zijn voltijds in dienst bij de dienstenorganisatie, andere in deeltijd. Zij worden steeds opnieuw naar een gemeente gedetacheerd. Een interim-predikant heeft ruime ervaring als gemeentepredikant en heeft de specialisatie tot interim-predikant met goed gevolg afgerond. Een interim-predikant ondersteunt voor een bepaalde tijd een gemeente die zich in een tussentijd bevindt; een periode waarin er ‘huiswerk’ te doen is. Dat kan gaan om een periode van crisis of rouw, of een periode waarin een bezinningsproces of een veranderingsproces extra aandacht vraagt. Samen met de gemeente formuleert de interim-predikant de opdracht en de termijn.

Als kerkelijk werker

5. Aanstelling als kerkelijk werker in de gemeente
Bent u kerkelijk werker en ingeschreven in het register kerkelijk werkers? Dan kunt u aan het werk in de gemeenten van de Protestantse Kerk. De gemeente kan u in vaste dienst nemen of voor bepaalde tijd. Ditzelfde geldt voor onder meer jeugdwerkers en diaconaal werkers.

6. Aanstelling als kerkelijk werker of jeugdwerker via de mobiliteitspool
De gemeente heeft ook de mogelijkheid om de aanstelling te regelen via de mobiliteitspool. Als kerkelijk werker komt u dan in dienst van dienstenorganisatie en wordt gedetacheerd naar de gemeente. Dit kan alleen voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld als missionair, pastoraal of diaconaal werker. De mobiliteitspool biedt personele begeleiding. Wanneer een gemeente op zoek is naar een kerkelijk werker zorgt de mobiliteitspool voor werving en selectie. In beide gevallen is de arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk werkers van kracht.

Contact met de dienstenorganisatie
Kerkelijk werkers kunnen voor informatie en advies terecht bij de dienstenorganisatie. Neem contact op via arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl of (030) 880 18 80. De consulenten kunnen kerkelijk werkers in contact brengen met gemeenten die op zoek zijn.

Kerkelijk werkers kunnen hiervoor contact opnemen en zo nodig een kennismakingsgesprek aanvragen. Kerkelijk werkers worden daarnaast geadviseerd zich aan te melden via Extranet en eventuele wijzigingen zelf bij te houden. Deze gegevens kunnen gebruikt worden als gemeenten vragen om een advieslijst van voor hun gemeente geschikte kerkelijk werkers.

Aanstelling als jeugdwerker
Zou je als jeugdwerker in een gemeente willen werken? Je kunt dan solliciteren op een vacature voor jeugdwerker die een gemeente zelf uitzet. Er zijn vacatures voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Het is ook mogelijk om als jeugdwerker via de mobiliteitspool van de dienstenorganisatie aangesteld te worden op tijdelijke basis. De mobiliteitspool zorgt voor werving, selectie en personele begeleiding. Zo zijn er regelmatig bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering en uitwisseling met collega’s. Werken als jeugdwerker via de mobiliteitspool biedt je de mogelijkheid om, ondersteund vanuit de dienstenorganisatie, plaatselijk aan het werk te zijn. Belangstelling? De mobiliteitspool plaatst op deze website bij de vacatures advertenties voor jeugdwerkers. 

Veelgestelde vragen

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)