Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Ds. Roelie Reiling: “Maar kleine aanpassingen nodig voor een inclusieve kerk”

Ze werkte bijna 20 jaar met mensen met een verstandelijke beperking. Nu heeft ze tijd om plaatselijke gemeenten bij te staan met een vraag op dit gebied. Roelie Reiling (1955): “Er zijn maar kleine aanpassingen nodig om een inclusieve kerk te zijn.”

  • sociale academie, daarna studie theologie in Kampen
  • 12,5 jaar als predikant-geestelijk verzorger gewerkt in een psychiatrische instelling, daarna bijna 20 jaar in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. 
  • staat dogmatisch gezien in het middenveld maar heeft altijd oecumenisch gewerkt. “Ik voel me op mijn plek bij de pioniers én in de gevestigde kerk.”

Hoe ervaar je je roeping?

“Ik heb gaven en talenten gekregen die ik delen mag. Die talenten liggen op het gebied waar ik heb mogen werken: pastoraat aan mensen met een verstandelijke beperking. Ik wilde hen laten ervaren dat zij ook naar Gods beeltenis geschapen zijn en onmisbaar zijn in Gods kerk. Dat heb ik wel als roeping ervaren, zeker in moeilijke tijden waarin het soms een kwestie van gewoon volhouden was.”

Wat heb je nodig om met vrucht en vreugde te werken?

“Onder meer die ervaring van roeping: dat het niet afhangt van je bui, of van de goedkeuring en het applaus van anderen. Maar vooral: de ervaring om samen met mensen een verstandelijke beperking een geloofsgemeenschap te zijn. Als het lied ‘Lees je bijbel, bid elke dag’ voor deze mensen mooi is, dan zing ik het duizend keer, al is het niet direct mijn lievelingslied.”

Hoe zorg je ervoor dat je niet opbrandt?

“Ik ben al heel jong overspannen geweest, en daar heb ik enorm van geleerd. Je kunt en hoeft niet alles, ik kan goed grenzen trekken. Bescheiden zijn over je eigen rol helpt ook, evenals niet alles perfect willen doen. Ik doe wat ik kan, God doet de rest. Het hangt niet van mij af.”

Welk onderdeel van je werk doe je het liefst?

“Vieren! Er wordt oneindig veel gevierd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat betekent onder meer met muziek bezig zijn, met gebeden, met gebaren, met kaarsen aansteken, met echt contact maken met de mensen.”

Welke scholing heb je voor het laatst gevolgd?

“De leergang Geestelijke Verzorging Buitengewoon, een opleiding van Reliëf, een christelijke vereniging van zorgaanbieders. Het leidt geestelijk verzorgers op om te werken in de thuissituatie. Ik heb er veel aan gehad. Nu ik met pensioen ben, heb ik tijd om plaatselijke gemeenten bij te staan als het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb samen met een collega de website ‘Onbeperkt geloven’ gebouwd en ben op sociale media actief. Ik wil op dit gebied graag iets betekenen, er is zo veel mogelijk.” 

Met wie zou je graag een keer aan tafel zitten?

“Met de beleidsmakers van de Protestantse Kerk. Ik zou hen ervan willen doordringen dat er in Nederland meer dan 2 miljoen mensen met een handicap zijn, en dat ik dat niet terugzie in de kerk. Qua verstand zijn deze mensen misschien anders, maar qua diepgang zijn ze net zoveel broeder en zuster. Er zijn maar kleine aanpassingen nodig om een inclusieve kerk te zijn.”

Welk boek, welke serie, film of podcast raad je collega’s aan? 

“Het boek ‘Liturgie van het alledaagse’ van Tish Warren, over haar zoektocht als Anglicaans priester hoe we het heilige omarmen in het gewone, en het gewone in het heilige. Een prachtig, doorleefd boek. En de podcast ‘Levend verlies’, over terugkerende gevoelens van rouw en verdriet bij ouders van een kind met een beperking en hun naasten. In de podcastserie vertellen deskundigen en ervaringsdeskundigen daarover. Heel waardevol!”

Is er een bijbeltekst die met je meegaat?

“Ik vind Efeziërs 3:16-19 heel erg mooi, waar geschreven wordt over de lengte, breedte, hoogte en diepte van Christus. Gods liefde is zo veelomvattend, dat gaat alle cognitieve kennis te boven. Mensen met een verstandelijke beperking leren mij minstens zoveel over Christus’ liefde als mensen zonder die beperking.”

Wat hoop je voor de toekomst van de kerk?

“Heel veel. Dat ze bescheiden en nuchter blijft, een rol blijft spelen in heling, verzoening en ondersteuning van mensen. Dat ze Gods grote droom overeind blijft houden dat vrede, recht en liefde heersen op aarde. En dat ze blijvende openheid ontwikkelt voor wat deze tijd van ons vraagt.”

Kom in contact met Roelie Reiling via onbeperktgeloven.nl.

Lees meer in de serie over het ambt:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)