Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Ds. Yvonne Schoonhoven: “De toekomst van de kerk ligt in de buurt”

Ze wil graag samen met andere geloofsgemeenschappen in de wijk iets voor de wijk betekenen. Ambulant predikant Yvonne Schoonhoven (1967) vindt dat we er als kerk moeten zijn voor de wereld. “We worden kleiner, maar onze toekomst ligt in de buurt.”

  • studie theologie aan de UvA in Amsterdam, kerkelijk examen aan de Universiteit Utrecht
  • 9 jaar gewerkt bij de Sociale Dienst in Den Haag, daarna 20 jaar als geestelijk verzorger in de ouderenzorg bij Saffier in Den Haag, nu ambulant predikant in Vlaardingen, wijk Ambacht-Oost
  • voelt zich verwant met de midden-orthodoxie

Hoe ervaar je je roeping?

“Ik heb mijn roeping altijd ervaren in de vorm van een vraag: God, waar wil je me hebben? Terugkijkend is dat steeds in orde gekomen. In mijn eerste baan toen ik me na mijn studie te jong voelde om al in een gemeente te staan. Ik heb 9 jaar gewerkt bij de Sociale Dienst in Den Haag, als bijstandsambtenaar en consulent voorzieningen gehandicapten. Daarna, met meer ervaring op zak, in de ouderenzorg. Omdat ik daar altijd met het laatste stukje van mensenlevens bezig was, verlangde ik naar meer diversiteit in levensfasen. Ik voel me op m‘n plek in de gemeente en bloei helemaal op.”

Wat heb je nodig om met vrucht en vreugde te werken?

“Een fijn team van mensen, ik ben geen solist. Samen brainstormen, ideeën opperen, op elkaar reageren, en elkaars expertise benutten. Samen kom je tot iets moois.” 

Hoe zorg je ervoor dat je niet opbrandt?

“Door goed voor mezelf te zorgen: voldoende slapen, goed eten, hardlopen in de duinen, reizen met de camper, de muizenissen uit mijn hoofd jagen. Goed voor jezelf zorgen is bepaald niet egoïstisch, als je dat niet doet heeft niemand meer iets aan je.”

Welk onderdeel van je werk doe je het liefst?

“Het een-op-een pastoraat. Dat is ook wat hier van mij gevraagd wordt als ambulant predikant. Ik zou graag iets met de oecumene willen doen. Om samen met andere geloofsgemeenschappen in de wijk iets voor de wijk te gaan betekenen."

Welke scholing heb je voor het laatst gevolgd?

“In mijn tijd als geestelijk verzorger volgde ik de opleiding ‘moreel beraad’, erop gericht om morele dilemma’s met groepen te ontrafelen. De opleiding was gericht op de zorg, maar volgens mij heb ik er in de kerk ook wat aan.”

Hoe zie je de rol van de kerk in de samenleving?

“Voor mij is die rol ‘helpen onder protest’. Kerken doen veel aan bijvoorbeeld armoedebestrijding en opvang van asielzoekers. Maar we moeten erop blijven hameren dat dit een taak is van de overheid. Als tweede rol noem ik woorden en rituelen geven aan wat er speelt in de samenleving. Daar zijn we in de kerk goed in. Bijvoorbeeld bij de gedachtenis van overledenen. Maar ook bij een ramp als de MH17 en de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn. We kunnen een ruimte bieden, gelegenheid geven om een kaarsje te branden, de goede woorden spreken.”

Is er een bijbeltekst die met je meegaat?

“Dat is Galaten 3:28: ‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.’ Die tekst is heel belangrijk voor mij. Alle tegenstellingen die wij als mensen bedenken en opwerpen, bestaan niet bij God. Etniciteit, gender, geaardheid, sociale status … God doet niet aan hokjes. Dat moet een voorbeeld voor ons zijn. In de kerk, in de wijk, in de wereld.”

Wat hoop je voor de toekomst van de kerk?

“Dat we de samenwerking zoeken met andere geloofsgemeenschappen, samen de handen ineenslaan. We hoeven niet allemaal hetzelfde te worden. We moeten er geen strijd over voeren, dat kost te veel energie. We moeten er zijn voor de wereld. Ik ben er niet somber over. We worden als kerk dan wel kleiner, maar onze toekomst ligt in de buurt. Zoek de samenwerking!”

De dienstenorganisatie is op zoek naar ambulant predikanten zoals ds Schoonhoven. Lees er meer over in de vacaturetekst.
Je komt als geroepen!

Lees meer in de online serie over het ambt:

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)