Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kliederkerk maakt verbinding tussen geloof en dagelijks leven

Bij kliederkerk beleef je samen een bijbelverhaal. Daarbij wordt de koppeling gemaakt tussen geloof en het dagelijks leven. Maar hoe stimuleer je dat kinderen en hun naasten ook thuis geloof een plek geven, en groeien als volgelingen van Jezus?

Bij kliederkerk wordt bewust een verbinding gemaakt tussen geloof en het dagelijkse leven. Door met elkaar te praten over hoe het bijbelverhaal van betekenis kan zijn voor het eigen leven, maar zeker ook door te doen en te ervaren. Bijvoorbeeld door een spel bij het bijbelverhaal van de Israëlieten die door de Jordaan trekken. Je ontdekt dat je elkaar nodig hebt om de overkant te bereiken, en ervaart zo de verbinding met de boodschap ‘iedereen is belangrijk'. Bij het samen eten vormen de pannenkoeken die gebakken worden niet een extraatje maar een onderdeel van de kliederkerkviering. Gewone mensen brengen hun dagelijkse vaardigheden en bezigheden in de viering in. Kliederkerk sluit zo aan bij waar de praktijk van alledag ook door gekenmerkt wordt: door (familie)relaties, door het samen optrekken van ouderen en jongeren, door het gebruik van alle zintuigen. 

Kliederkerk verbindt zo het dagelijks leven en het geloof expliciet aan elkaar. 

Tip
Lees en bekijk hoe je tijdens kliederkerk geloof en het dagelijks leven bij elkaar kunt brengen. Bespreek vervolgens eens met de andere organisatoren van kliederkerk waar jullie de koppeling zien tussen geloof en dagelijks leven in jullie eigen kliederkerkprogramma. Waar zou deze koppeling nog sterker naar voren kunnen komen?

Geloven thuis 

Kliederkerk vindt in een gemeente gemiddeld zes tot acht keer per jaar plaats, het zijn ‘events’, geen regelmatige praktijk. Hoe kun je als kliederkerkteam stimuleren dat mensen God ook in hun dagelijks leven betrekken? Wanneer je denkt aan geloven thuis, denk je misschien als eerste aan samen zingen of samen bijbellezen. Dit zijn mooie manieren om als gezin bezig te zijn met het geloof en met God. Zo wordt het geloof onderdeel van het dagelijks leven. 

Er zijn meer manieren. Is bij kliederkerk aandacht besteed aan zorgen voor elkaar, schrijf dan met het gezin kaartjes om uit te delen in het verzorgingshuis in de buurt. Wat je samen als gezin bij kliederkerk hebt ontdekt, breng je thuis in de praktijk. Dat is de kracht van kliederkerk: kinderen en (groot)ouders beleven samen de kliederkerkviering en kunnen thuis samen verder met deze ervaring. Bijvoorbeeld door dat dansje nog eens samen te doen, dat ene verhaal nog eens terug te lezen of samen aan de slag te gaan met die diaconale actie. 

Vraag
Ken je een voorbeeld van deelnemers die thuis aan de slag zijn gegaan met een onderdeel van jullie kliederkerk (een lied, een verhaal, een diaconale actie)?

God in het alledaagse

God is nooit ver weg, ook niet wanneer je als gezin na de kliederkerkviering niet expliciet activiteiten onderneemt om met je geloof bezig te zijn. God is niet alleen aanwezig als we uit de Bijbel lezen, zingen of bidden, Hij wil zijn in ons geklieder van het dagelijkse leven. Wie zijn zintuigen gebruikt, ontdekt Hem dwars door het geklieder heen. Dat is zichtbaar in bijbelverhalen en ook nu nog in levens van mensen. Als kliederkerkteam kun je mensen die onbekend zijn met het christelijk geloof helpen om de zintuigen te oefenen, en omgekeerd je eigen zintuigen te laten verrassen door de ontdekkingen van deelnemers. 

In het boek Liturgie van het alledaagse van de Anglicaanse priester Tish Warren wordt beschreven hoe je God herkent in allerlei alledaagse dingen. Bijvoorbeeld in het opmaken van je bed of het uitruimen van de vaatwasser. Je schept orde in de chaos van het beddengoed zoals God orde schiep uit de chaos in het begin van de tijd. Zo’n ritueel als je bed opmaken herinnert je eraan dat God werkt vanuit de chaos van het leven. Misschien net zoals je hebt ontdekt tijdens een kliederkerk over de schepping. Door tijdens een kliederkerkviering de koppeling te zoeken en ervaren tussen God, bijbelverhalen en het dagelijks leven, kunnen mensen thuis tijdens diezelfde ervaring iets van God herkennen. Zo geef je mensen handvatten mee om geloof ook thuis vorm te geven. 

Opdracht
Zie jij God terug in het dagelijks leven? Probeer eens een dag bij te houden waarin je iets van God herkende. 

Verbinding met geloven thuis

Hoe help je deelnemers deze verbinding te maken?

  • Maak gebruik van bijbelverhalen waarin zichtbaar wordt dat God zich liet zien in het dagelijkse leven. Zoals de gelijkenis waarin Jezus de menigte vertelt over het koninkrijk van God en daarbij verwijst naar de dankbaarheid van een vrouw die haar verloren munt terugvond (Lukas 15: 8-10). Of het verhaal van Jezus die een Samaritaanse vrouw aanspreekt over levend water waar je geen dorst meer van krijgt, terwijl zij water aan het putten is (Johannes 4: 7-26). 
  • Stimuleer deelnemers thuis verder aan de slag te gaan met het thema door concrete ideeën aan te reiken. Dat kan bijvoorbeeld door als team de deelnemers na een kliederkerk over de schepping zelf een challenge mee te geven, zoals: probeer als gezin eens tijdens een wandeling zo veel mogelijk afval te verzamelen, en deel een foto van jullie verzamelde afvalzakken in de groepsapp. 
  • Bekijk of jullie extra materiaal aan de deelnemers kunnen uitdelen, zoals een kliederkerk thuis-programma of -boekje. De vaste onderdelen van kliederkerk - samen ontdekken, samen vieren en samen eten - komen in het materiaal naar voren. Ander materiaal kan natuurlijk ook. Bekijk of het materiaal aansluit bij de ontdekkende en open houding van kliederkerk. 
  • Laat ook ruimte voor twijfel. Bij kliederkerk mogen mensen zelf ontdekken wat ze meenemen uit het bijbelverhaal. Dat is voor iedereen anders. Misschien willen mensen (nog) niet direct het geloof thuis beleven, ook daar is ruimte voor. 

Meer weten? Lees Kliederkerk naar buiten gericht 

Kliederkerk thuis

De Protestantse Kerk ontwikkelde ‘kliederkerk thuis’, materiaal voor mensen thuis die niet bekend zijn met geloofspraktijken, aansluitend op kliederkerk. Open, laagdrempelig en creatief. In ‘kliederkerk thuis’ worden mensen aangemoedigd om samen de Bijbel te lezen, te zingen en te bidden, en wordt steeds de verbinding gemaakt tussen geloof en het dagelijks leven. Op kliederkerk.nl vind je verschilende kant-en-klare thuisprogramma’s. Ook vind je verschillende boekjes om aan gezinnen uit te delen om thuis mee aan de slag te gaan. 

God is aanwezig in het rommelige van het dagelijks leven. Kliederkerk is een afspiegeling van dat alledaagse leven: rommelig, een beetje chaotisch, en samen met anderen iets van God ontdekkend. Zo kunnen mensen ontdekken wat het betekent om Jezus te volgen als leerling. Dat is de kracht van kliederkerk!

Direct naar de themapagina:

Foto's: Sjaak Boot

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)