Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Wat doet de Protestantse Kerk voor de situatie in Ter Apel?

De situatie in het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel is al wekenlang in het nieuws. Mensen slapen buiten, ontvangen geen medische zorg en de procedures zijn onduidelijk. Alhoewel de Protestantse Kerk vindt dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om deze situatie op te lossen, wil de kerk ook helpen waar nodig.

Noodopvang vluchtelingen

Nu Ter Apel overloopt, springen lokale kerken gelukkig bij. Mensen die buiten moeten slapen vinden via INLIA een tijdelijke plek bij lokale kerken in Groningen en omstreken. Zo zijn er kerkgebouwen in o.a. Zuidlaren, Zeerijp, Vries, Assen, Groningen, Wildervank, Borger, Veendam en Hoogezand omgebouwd tot huiskamers, slaapkamers en eetzalen als noodopvang voor vluchtelingen die anders in Ter Apel buiten moeten slapen. 

Project De Thuisgevers - huisvesting voor statushouders

Door Kerk in Actie wordt samen met de overheid nagedacht hoe kerken statushouders kunnen opvangen, zodat er doorstroming plaatsvindt in aanmeld- en asielzoekerscentra. Dat is het project ‘De Thuisgevers' waarbij de kerk voor een half jaar woonruimte beschikbaar stelt aan statushouders, zodat zij alvast een leven kunnen opbouwen op de plaats waar de burgerlijke gemeente uiteindelijk voor een permanente woning zorgt.

 

Vanuit de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland ligt er een voorstel bij het ministerie om een project 'De Thuisgevers' te starten. In Kampen zijn zeer positieve ervaringen in samenwerking tussen kerkelijke gemeenten en burgerlijke gemeente om in korte tijd huisvesting te bieden aan een grote groep mensen uit Oekraïne. Op basis van deze samenwerking is er pilot opgezet om dit model op meer plaatsen in het land te laten werken, maar dan voor statushouders en/of asielzoekers. De Protestantse Kerk en de burgerlijke gemeente in Kampen trekken hier samen in op. De Raad van Kerken in Nederland, waar de Protestantse Kerk in Nederland deel van uitmaakt, ondersteunt dit initiatief.

Lees meer hierover:

 

Op 29 september vindt een inspiratieavond over het project 'De thuisgevers' plaats. Kom ook en meld je aan!

 

Maak asielopvang kleinschalig

Op vrijdag 1 juli jl. was Kerk in Actie te gast in de gemeente Kampen. Daar zijn goede ervaringen opgedaan met het faciliteren van de opvang van Oekraïense vluchtelingen door de kerken. Voorbeelden als deze verdienen navolging. Kleinschalige opvang is eenvoudiger te realiseren en levert meer op: kwalitatief betere opvang en meer maatschappelijke acceptatie. Zie ook dit pleidooi van Jurjen de Groot, directeur Kerk in Actie, dat eind juli in dagblad Trouw stond:  

 

Dossier 'Vluchtelingen'

De Protestantse Kerk komt op voor vluchtelingen. Ook zij zijn geschapen naar Gods beeld. Voor God telt elk mens. De Bijbel inspireert ons en roept ons op vreemdelingen lief te hebben en recht te doen, met oog voor de waardigheid van ieder mens als schepsel van God. Niet alleen is de zorg voor de naaste onze verantwoordelijkheid; in de inzet voor vluchtelingen kunnen gebed en concreet handelen met elkaar verbonden worden.

Lees het dossier 'Wat doet de Protestantse Kerk voor vluchtelingen':  

Foto: ANP

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)