Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Dienstverlening Nieuw Kerkelijk Peil

Wat is Nieuw Kerkelijk Peil?

Nieuw Kerkelijk Peil is een instrument dat gemeenten helpt om na te denken over hun toekomst. Het brengt in kaart wat een gemeente daarvoor al in huis heeft. Nieuw Kerkelijk Peil wil een leerproces op gang brengen. Gemeenten kunnen dit proces - bijvoorbeeld met behulp van het werkboek Toekomstgericht gemeente-zijn - zelfstandig doorlopen. Om meer te weten te komen over achtergronden, inhoud en opzet van Nieuw Kerkelijk Peil is er is de mogelijkheid een webinar te volgen. Ben je als gemeente van plan om met Nieuw Kerkelijk Peil aan de slag te gaan, vraag dan een workshop aan.

Benieuwd naar Nieuw Kerkelijk Peil?

Voor gemeenten die benieuwd zijn naar Nieuw Kerkelijk Peil zijn er de volgende mogelijkheden beschikbaar:

Werkboek aanvragen
Voor gemeenten die aan de slag willen met het diagnose-instrument Nieuw Kerkelijk Peil is het werkboek Toekomstgericht gemeente-zijn beschikbaar. Het werkboek helpt gemeenten om met behulp van dit instrument een pad uit te zetten naar de toekomst. Vraag het digitale werkboek aan en ga zelf met Nieuw Kerkelijk Peil aan de slag.

Vraag het digitale werkboek aan

Webinar 'Nieuw Kerkelijk Peil'
Volg het webinar Nieuw Kerkelijk Peil dat regelmatig wordt aangeboden. Het is bedoeld voor leden van kerkenraden en andere geïnteresseerden die meer willen weten van de achtergronden, inhoud en opzet van Nieuw Kerkelijk Peil en van de bedding van toekomstgericht gemeente-zijn waarin dit instrument gebruikt kan worden.

Meer informatie

Workshop 'Nieuw Kerkelijk Peil in onze gemeente'
Volg een workshop ‘Nieuw Kerkelijk Peil in onze gemeente’ als er de intentie is om met Nieuw Kerkelijk Peil aan de slag te gaan. Deze wordt op locatie gegeven. In deze workshop bespreekt de kerkenraad de vragen die beantwoord moeten worden om een besluit te kunnen nemen over deelname aan Nieuw Kerkelijk Peil.

Meer informatie

Aan de slag met Nieuw Kerkelijk Peil?

Voor gemeenten die daadwerkelijk aan de slag gaan met Nieuwe Kerkelijk Peil zijn er de volgende workshops beschikbaar:

Workshop ‘Het proces van Nieuw Kerkelijk Peil in onze gemeente’
Bedoeld voor de werkgroep die het proces van Nieuw Kerkelijk Peil in de gemeente gaat begeleiden. De workshop wordt op locatie gegeven. In deze workshop verzamelen de deelnemers bouwstenen voor een plan voor de inrichting van het proces van Nieuw Kerkelijk Peil.

 Meer informatie

Workshop ‘De analyse van ons gemeenteprofiel Nieuw Kerkelijk Peil’
Bedoeld voor gemeenten waar het onderzoek Nieuw Kerkelijk Peil heeft plaatsgevonden en die een gemeenteprofiel hebben ontvangen. De workshop wordt op locatie gegeven. In deze workshop leren de deelnemers de uitkomsten van het onderzoek te duiden. Ook verkennen ze concrete vervolgstappen die op basis van het onderzoek gezet moeten worden.

Meer informatie

Begeleiding van de workshops
Voor de begeleiding van de hierboven genoemde workshops is een groep gemeentebegeleiders beschikbaar, medewerkers van de dienstenorganisatie en externe deskundigen die hierin met ons samenwerken. In dit overzicht staat wie hiervoor beschikbaar zijn.

Overzicht begeleiders

Kosten en subsidie
Voor alle workshops geldt het tarief van 300 euro excl. BTW en reiskosten. Voor deze kosten kan subsidie aangevraagd worden bij het Bureau Steunverlening. Dat geldt ook voor kosten die gemaakt worden als een gemeente aanvullende procesbegeleiding bij Nieuw Kerkelijk Peil inhuurt. Deze revitaliseringsbijdrage - onderdeel van de Solidariteitskas - bedraagt maximaal € 2500,- per gemeente.

Meer informatie

Lees meer over

Het thema Nieuw Kerkelijk Peil