Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Jonathan Stam benoemd tot lid moderamen generale synode

In de vergadering van de generale synode van 21 april is diaken Jonathan (J.W.) Stam benoemd tot tweede assessor van het moderamen. Hij vervangt ouderling-kerkrentmeester Carel de Vries. Hij wordt tevens lid van het bestuur van de dienstenorganisatie.

Jonathan Stam (36) werkt als registeraccountant (senior manager Bureau Vaktechniek) bij Baker Tilly (Netherlands) N.V. in Utrecht. Daarnaast is hij lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving in Amsterdam. Hij is getrouwd met Roelien en vader van vier kinderen. 

Jonathan Stam is al enkele jaren synodelid en bij het grootste deel van de generale synode bekend. Deze ervaring neemt hij mee in zijn nieuwe rol als tweede assessor. “Ik zie het als roeping om de breedte van de kerk dienstbaar te zijn.” Daarnaast is Stam sinds 2016 diaken in de Hervormde Gemeente Hasselt.

Met zijn benoeming vervangt Stam ouderling-kerkrentmeester Carel de Vries die in de synode van 11 februari 2023 is afgetreden. De Vries heeft twee termijnen van twee jaar gediend. Zijn zittingstermijn als afgevaardigd synodelid namens de classis Veluwe heeft hij daarmee ook beëindigd.

Overige benoemingen


Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB)

  • de heer W. Vrolijk (toegevoegd lid)

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

  • de heer dr. B.J.G. Reitsma als hoogleraar Kerk en Theologie in de context van de Islam

Raad Van Advies voor het Gereformeerd Belijden (RAGB)

  • de heer ds. M.J. Tekelenburg (voorzitter) 

Generale synode

  • ds. M.P.D. Barth, predikant-geestelijk verzorger bij de krijgsmacht (synodelid)
  • ds. J.D. Vedders-Dekker, predikant-geestelijk verzorger bij zorgorganisatie Carintreggeland (synodelid)
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)