Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Protestantse Kerk krijgt nieuwe kerngemeenten in Woerden en Zoetermeer

De generale synode heeft besloten dat de kerkplekken Het Baken in Woerden en De Pelgrim in Zoetermeer aan de voorwaarden voldoen om kerngemeente te worden. Zij zijn daarmee de derde en vierde buitengewone gemeente binnen de Protestantse Kerk. 

Na het positieve besluit werden de twee gemeenten welkom geheten binnen het geheel van de Protestantse Kerk. Zij volgen daarmee Geloven in Spangen en Betondorp Bloeit, die eerder al deze bijzondere status kregen.

Kleine gemeenschappen

De Protestantse Kerk in Nederland ontwikkelt zich steeds meer tot een ‘mozaïek van kerkplekken’. Onderdeel daarvan is dat pioniersplekken of kerkplekken de status kunnen krijgen van kerngemeente. Daarmee hebben ze een aparte status binnen het geheel van protestantse gemeenten. Een kerngemeente telt tenminste tien doop- of belijdende leden en minimaal een ouderling, diaken en een ouderling-kerkrentmeester vormen de kernraad. Ter vergelijking: een ‘normale’ gemeente heeft minimaal zeven leden in de kerkenraad.

Het Baken in Woerden en De Pelgrim in Zoetermeer hebben beiden een verzoek tot toelating als kerngemeente ingediend bij de synode, vergezeld van een advies van de beide classis, de beide Classicale Colleges voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB's), de zendende gemeenten en de dienstenorganisatie.

Over Het Baken in Woerden

Kerngemeente Het Baken in Woerden geeft door wekelijkse samenkomsten op zondag vorm aan de openbare eredienst. De samenkomsten zijn verschillend van karakter, maar er zijn ook vaste elementen als een gebed en een bijbellezing. Voor de kinderen is er een eenvoudige uitleg en een knutsel die zij bij hun ouders mogen maken. Minimaal 5 keer per jaar viert de kerngemeente de Maaltijd van de Heer. Bij alles probeert Het Baken gebruikt te maken van verschillende vormen, omdat mensen verschillende leerstijlen hebben en omdat ze geloven dat je meer van het geloof ziet als je het met elkaar deelt. In deze kerngemeente voelt men ook de vrijheid om als samenkomst bijvoorbeeld een wandeling te maken.

Over De Pelgrim in Zoetermeer

Kerngemeente De Pelgrim in Zoetermeer wil graag op een andere manier kerk zijn en middenin de maatschappij staan. Een deel van de mensen die aan deze plek verbonden is, is teleurgesteld in de reguliere kerk maar hebben hun geloof behouden. Zij zoeken een andere plek dan de reguliere kerk. Door een kerngemeente te worden verwacht De Pelgrim meer betrokkenheid van deze mensen. De Zoetermeerse kerkplek wil daarbij ook kerk naar buiten zijn. De verbinding met maatschappelijke organisaties en de burgerlijke gemeente is daarbij van essentieel belang. De Pelgrim verwacht door minder kerkordelijke verplichtingen meer ruimte te behouden om te blijven pionieren.  

Na toelating van een vijfde kerngemeente zal het proces van toelating in de synode worden geëvalueerd. 

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)