Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Synode roept gemeenten op om vermogen in te zetten voor woordverkondiging en dienst aan de samenleving

De synode hecht groot belang aan het verantwoord omgaan met het vermogen van de kerk. De commissie ‘Werkzaam vermogen’ heeft voorstellen ontwikkeld om het beschikbare vermogen werkzaam te maken. Vandaag boog de synode zich over het rapport. “Het gaat in het rapport om vermogen, maar het draait om de gemeente,” aldus scriba ds. René de Reuver. 

Het gaat bij het onderwerp ‘werkzaam vermogen’ over de roeping, de visie en het beleid van lokale gemeenten. De Reuver: “Het is een concretisering van onze wijze van kerk-zijn, namelijk dat plaatselijke gemeenten zelfstandig zijn én om al die lokale gemeenten samen te zien als kerk. Zij zijn dat op heel verschillende plekken en in verschillende situaties in ons land.”

Talenten inzetten

Het bestuur van de dienstenorganisatie heeft in januari 2019 een commissie ingesteld met de opdracht voorstellen te ontwikkelen om het beschikbare vermogen ‘Werkzaam’ te maken. Die voorstellen zijn neergelegd in het rapport ‘Zet je talenten in’. Scriba De Reuver: “Het gaat in dit rapport om vermogen, maar het draait om de gemeente en het samen kerk-zijn. Het vermogen is er namelijk niet voor niets, is niet zomaar aan de lokale gemeenten toevertrouwd. Altijd met een doel; voortgang van de woordverkondiging en dienst aan de samenleving. Vanuit ontvangen genade delen met anderen”. 

Roeping van de kerk

In het rapport worden gemeenten en diaconieën opgeroepen om vrij beschikbaar vermogen te gebruiken ten dienste van de roeping van de kerk: de woordverkondiging en de dienst aan de samenleving. De eerder besproken visienota spreekt hier ook over: in de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon. Het is de roeping van de kerk om daar te zijn waar de Geest haar leidt en Jezus zich laat vinden. Na de uitwerking van Kerk 2025 wordt deze lijn voortgezet; de blik blijft naar buiten in het belang van de kerk, haar leden en voor de samenleving. Met de duidelijke oproep van de synode aan plaatselijke gemeenten om beschikbaar vermogen dienstbaar te maken aan de roeping van de kerk en daar zo in geloof handen en voeten aan te geven. 

Unaniem aangenomen

Enkele leden van de generale synode hebben kritische opmerkingen en gingen tijdens de synodevergadering daarover met elkaar in gesprek. Communicatie over wat gemeenten al doen is een punt van aandacht. Als gemeenten laten zien wat zij doen voor de omgeving en elders, zal daar een positieve werking vanuit gaan. Dat geldt binnen de eigen kring, maar zal ook anderen inspireren. De indringende oproep in het rapport om het vermogen werkzaam te maken wordt unaniem aangenomen. Concrete plannen hoe dit verder op te pakken worden nader uitgewerkt.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)