Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Permanente Educatie - Kosten

De kosten van mentoraat, primaire nascholing, voortgezette nascholing en specialisaties op een rijtje.

Mentoraat

Aan het volgen van mentoraat zijn geen deelnamekosten verbonden.

De reiskosten die hiervoor gemaakt worden, moeten door beginnende predikanten betaald worden uit de vergoeding voor de ambtskosten, voor vakliteratuur en permanente educatie. Deze bijdrage maakt deel uit van het traktement, zie voor verdere informatie de voor dit jaar geldende uitvoeringsbepalingen

Kerkelijk werkers kunnen de reiskosten bij de gemeente declareren als kosten die gemaakt moeten worden in de uitoefening van het ambt/de bediening.

Primaire nascholing

Aan de primaire nascholing zijn geen deelnamekosten verbonden.

De reiskosten die hiervoor gemaakt worden, moeten door beginnende predikanten betaald worden uit de vergoeding voor de ambtskosten, voor vakliteratuur en permanente educatie. Deze bijdrage maakt deel uit van het traktement, zie voor verdere informatie de voor dit jaar geldende uitvoeringsbepalingen

Kerkelijk werkers kunnen de reiskosten bij de gemeente declareren als kosten die gemaakt moeten worden in de uitoefening van het ambt/de bediening.

Voortgezette nascholing - studieverlof onder eigen regie


Predikanten
Studieactiviteiten binnen het studieverlof onder eigen regie dienen door predikanten betaald te worden uit de vergoeding voor de ambtskosten, voor vakliteratuur en permanente educatie. Deze bijdrage maakt deel uit van het traktement, zie voor verdere informatie de voor dit jaar geldende uitvoeringsbepalingen

Kerkelijk werkers
Studieactiviteiten binnen het studieverlof onder eigen regie dienen door kerkelijk werkers betaald te worden, waarbij zij bij de plaatselijke gemeente een beroep kunnen doen op de ‘Regeling Studiefaciliteiten’ binnen de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers’. Voor de door de plaatselijke gemeente te verstrekken vergoeding is (bij een fulltime aanstelling) een richtbedrag van € 390 per jaar vastgesteld, maar niet meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

Fondsen
Mocht de bestaande vergoeding niet kostendekkend zijn voor de gevolgde scholing dan is het mogelijk om bij particuliere fondsen aanvullende subsidies aan te vragen. Een overzicht van deze fondsen is te vinden op de website van de PThU.

Voortgezette nascholing - studiekosten aangestuurd aanbod

De kosten voor cursussen van de PThU (i.s.m. Windesheim en CHE) worden vanaf 1 maart 2023 rechtstreeks aan de deelnemers gefactureerd. Deelnemers declareren die kosten vervolgens geheel of gedeeltelijk bij de landelijke kerk, middels dit formulier en de factuur.

Waarom?
Deze manier van werken beperkt sterk het aantal gegevens dat tussen PThU en dienstenorganisatie gedeeld moet worden. Op deze manier zijn de systemen beter te combineren, zijn de gegevens beter beschermd en is de foutgevoeligheid kleiner, waardoor deelnemers minder voor vervelende verrassingen of vragen komen te staan.

Wat levert mij dit op?
U weet hierdoor beter waar u aan toe bent, doordat u zelf inzicht hebt in de omvang van uw budget en u hebt zelf meer grip op hoe en wanneer u dit inzet. Bij de cursus waarvoor u zich inschrijft, staat altijd een toelichting op de kosten en of u deze geheel of gedeeltelijk kunt declareren. 

Wat is mijn budget en hoe kan ik dat inzetten?
De kerk stelt per deelnemer een budget ter beschikking voor het volgen van cursussen binnen het aangestuurde deel ter grootte van €2.304 voor 6 ECTS (= 6 x 28 = 168 uur). Dat komt overeen met €384 per studiepunt. Het aantal punten dat u vergoed krijgt - en dus ook uw budget - hangt samen met uw aanstellingsomvang. 

Omvang aanstelling

Punten in aangestuurde deel

Budget

80-100%

6

€2304

50-79%

4

€1536

33-49%

2

€768

Voor het grootste deel komen de cursusprijzen overeen met deze budgetten. Een enkele keer is de prijs afwijkend doordat er bijvoorbeeld meer dagen op locatie zijn of er juist geen overnachtingen bij zitten.  Als de cursuskosten hoger zijn dan uw budget, is het resterende bedrag uw eigen bijdrage. Voor omvangrijke cursussen met een hoge cursusprijs, kunt u vaak ook fondsen aanvragen. Een overzicht van de mogelijkheden vindt u op de website van de Protestantse Theologische Universiteit.  

Moet ik het cursusgeld dan eerst voorschieten? Wat als ik dat niet kan?
Als u de mogelijkheid hebt om de kosten te betalen voordat u deze declareert, dan heeft dat proces onze voorkeur. Maar we willen natuurlijk voorkomen dat u zich niet zou aanmelden, omdat u de kosten niet kunt voorschieten. De betalingstermijn van de factuur van de Protestantse Theologische Universiteit is daarom verruimd, zodat u ook de mogelijkheid hebt om het geld eerst te declareren en vervolgens te betalen. Mocht u later toch annuleren, dan geeft de Protestantse Theologische Universiteit dit door aan de dienstenorganisatie, zodat u geen onterechte vergoeding ontvangt. Eventuele annuleringskosten betaalt u zelf. De annuleringsregeling is te vinden bij de cursusbeschrijving.

Vergoeding begeleiding

Voor de kosten van begeleiding kunnen de predikanten en kerkelijk werkers één keer per vijf jaar een declaratie indienen bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk tot een maximum van €720, maar niet meer dan de werkelijke kosten. Declaraties worden direct na afronding van de begeleiding ingediend met behulp van een declaratieformulier en dienen voorzien te zijn van de factuur van de begeleider.

Predikanten
Eventuele materiaal-, reis- en verblijfskosten van studieactiviteiten en eventuele meerkosten van een begeleidingstraject dienen door de predikant betaald te worden uit de vaste vergoeding voor vakliteratuur en permanente educatie.

Kerkelijk werkers
Kerkelijk werkers kunnen hiervoor een beroep doen op de ‘Regeling Studiefaciliteiten’ binnen de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers’.

Voortgezette nascholing - specialisaties

Predikanten
Studieactiviteiten binnen specifieke opleidingen of specialisaties worden door predikanten betaald uit de bestaande jaarlijkse werktijdonafhankelijke vergoeding, bestemd voor de kosten die de predikant maakt voor vakliteratuur en permanente educatie, inclusief de daarvoor te maken cursus-, materiaal-, reis- en verblijfkosten.

Kerkelijk werkers
Voor studieactiviteiten binnen specifieke opleidingen of specialisaties kunnen kerkelijk werkers een beroep doen op de 'Regeling Studiefaciliteiten' in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijke medewerkers'.

Predikanten & kerkelijk werkers
De predikant en kerkelijk werker die kiest voor de mogelijkheid tot het volgen van een door de commissie Permanente Educatie erkende opleiding of specialisatie, heeft daarnaast op declaratiebasis recht op een vergoeding van de kosten die verband houden met de gevolgde studie (zie download hieronder). Dit tot het maximum van €2304,00 per gevolgde specialisatie of promotie. Dit bedrag is van toepassing als u in deze periode geen andere cursussen hebt gevolgd. Indien u reeds andere cursussen hebt gevolgd vindt een verrekening plaats van reeds gedeclareerde kosten.

Declaratieformulier

Fondsen

Voor de meeste specialisaties zijn de vergoedingen niet volledig kostendekkend. Er is de mogelijkheid om bij particuliere fondsen aanvullende subsidies aan te vragen. Een overzicht van deze fondsen is te vinden op de website van de PThU.