Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Hoe start ik een proefplek?

In deze fase heb je je al georiënteerd op wat proefplekken zijn, en ontdekt met welk type proefplek jullie missionair willen zijn in jullie omgeving. Gefeliciteerd! 

Luisteren naar God

Je kunt zelf mooie plannen met betrekking tot je proefplek bedenken, maar het is belangrijk om ook God tijdens het proces te betrekken. Hij is al aan het werk in de wereld en nodigt ons uit om mee te doen met wat Hij aan het doen is. Neem de tijd om te ontdekken waar God in jouw omgeving al aan het werk is, bijvoorbeeld door mensen te spreken, te bidden, de Bijbel te onderzoeken of de stilte te zoeken.

Een delicaat proces

Het starten van een proefplek is een delicaat proces. De uitdaging is om te zorgen dat de drie pijlers Gezonde Teamcultuur, Haalbare Missie en Sterke Samenwerking zich tegelijkertijd ontwikkelen. Een paar voorbeelden van valkuilen:

Werk een plan nog niet helemaal uit als er nog geen zicht is op welke mensen dat plan gaan uitvoeren. Het is belangrijk dat het team in wording betrokken is bij de ontwikkeling van het plan of zelfs het voortouw nemen. Dan groeit er eigenaarschap bij de mensen die het gaan uitvoeren.

Vanaf het begin is het belangrijk te investeren in betrokkenheid van de lokale kerken en andere samenwerkingspartners. Neem bijvoorbeeld de kerkenraad waar jullie mee willen samenwerken of die zelfs verantwoordelijk is voor het initiatief mee in het proces. De meeste mensen hebben wat tijd nodig om bekend te raken met het idee van een proefplek.

Vorm een team

Een proefplek opzetten doe je bij voorkeur niet alleen maar met een team. Bij een proefplek gaat het immers om relaties met mensen. Wanneer jij als enige oprichter weg zou vallen, houdt ook de proefplek op te bestaan. Daarnaast zijn er verschillende kwaliteiten nodig om een proefplek op te zetten. En met een team kun je elkaar bijsturen waar nodig. Een team van 3 tot 7 mensen voor de kerngroep zou mooi zijn. Wanneer je een team hebt, kun je samen de module ‘Gezonde Teamcultuur’ volgen om tot een goede samenwerking te komen.

Heb je nog geen team, dan kun je de volgende dingen doen:

  • Deel je eerste gedachten voor je proefplek met een aantal mensen van wie je denkt dat ze geïnteresseerd kunnen zijn en mee willen doen.
  • Organiseer een bijeenkomst waar je deze mensen voor uitnodigt en waar je je missie deelt. Nodig zowel persoonlijk als algemeen uit, bijvoorbeeld via het kerkblad.
  • Vraag na de bijeenkomst welke mensen eventueel geïnteresseerd zijn om mee te doen en volg samen de module ‘Gezonde Teamcultuur’.

Ontdek je missie

Wanneer je een team hebt gevormd is het van belang om samen te ontdekken of jullie allemaal hetzelfde beeld hebben bij de proefplek. Wat is jullie gezamenlijke missie? Begin met ‘Viervoudig Luisteren’: luisteren naar God vanuit vier invalshoeken: de Bijbel en gebed, de omgeving, de eigen groep en de bredere kerk. Volg samen de module ‘Viervoudig luisteren’ of lees het bijbehorende artikel om met dit thema aan de slag te gaan. 

Ook voor het thema ‘Haalbare Missie’ is er een online module met bijbehorend artikel om met je team aan de slag te gaan. Zo kunnen jullie ontdekken waar God al aan het werk is en hoe jullie hier misschien bij kunnen aansluiten. 

Dit format voor een plan kunnen jullie naar eigen inzicht gebruiken. Je kunt de onderdelen samen met je team bespreken en invullen, en erachter komen of jullie dezelfde missie hebben. 

Sterke samenwerking

Een proefplek doe je bij voorkeur niet alleen samen met je team, maar ook in verbinding met een lokale gemeente en andere samenwerkingspartners bij wie de missie misschien wel overlapt met die van jullie. In de online module ‘Sterke Samenwerking’ kunnen jullie als team helder krijgen met wie jullie willen samenwerken en hoe jullie deze samenwerking willen vormgeven. 

Het is belangrijk dat elke proefplek verbonden is met een lokale (protestantse) kerk. Bestaande kerken kunnen proefplekken ondersteunen met bijvoorbeeld gebed, vrijwilligers en financiën. Proefplekken op hun beurt kunnen hun geleerde lessen delen met de bestaande kerk, zodat ook zij toegankelijker worden voor mensen die niet kerkelijk betrokken zijn.

Wanneer je deze lokale samenwerking wilt vormgeven is dit van belang:

  • Deel het verlangen met de kerkenraad dat jullie een proefplek willen starten en leg uit wat dit inhoudt. Eventueel kan de kerkenraad uitgenodigd worden om zich te oriënteren door bijvoorbeeld een proeverij bij te wonen.
  • Verwoord helder waarom je dit wilt, maar ga niet te snel in op het ‘hoe’ en ‘wat’.
  • Blijf de kerkenraad (en de gemeente) meenemen in het proces.
  • Organiseer eventueel een gemeenteavond.
  • Nodig mensen uit om mee te doen of bijvoorbeeld financieel bij te dragen.

Netwerkdagen voor proefplekken

Jouw team is niet het enige team dat een proefplek aan het opzetten is. In het land zijn honderden andere initiatieven van start gegaan. Tijdens de netwerkdag voor proefplekken kun jij met je team andere teams ontmoeten. Elke netwerkdag staan 2 van de 12 kernthema’s centraal.

Online leermodules pionieren

Het materiaal bestaat uit 12 modules over de 12 kernthema’s. Deze thema’s zijn allemaal relevant voor teams die een proefplek starten of doorontwikkelen. De introductievideo geeft een uitleg van hoe het materiaal in elkaar zit en legt bepaalde woorden en begrippen uit. Je kiest als team zelf het onderwerp dat voor jullie op dit moment relevant is.