Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Gerben Bremmer: “De kerk heeft een fantastische boodschap die mensen inspireert”

Hij werkt in de kerk én in de bouw. Gerben Bremmer (1989) ervaart zijn roeping om mensen te inspireren met de blijde boodschap als fijn, maar twee banen hebben is ook gewoon aanpoten. 

  • sinds anderhalf jaar kerkelijk werker bij pioniersplek Het Badhuis Zwijndrecht (22 uur i.s.m. de IZB) en adviseur missionair werk bij de Hervormde Gemeente De Hoeksteen in die plaats, zzp’er (timmerman) in de bouw en energielabel-adviseur
  • opleiding: mbo 2 en 3 timmerman, CHE met specialisatie missionair werk, theologie aan de Theologische Universiteit Kampen met premaster en master Missionaire Gemeente
  • voelt zich evangelisch-reformatorisch-charismatisch en soms vrijzinnig 

Hoe ervaar je je roeping?

“Ik voel me geroepen om lief te hebben, om zorg te dragen voor mensen om me heen. Daarbij hoop ik hen te inspireren met een prachtig verhaal dat betekenis geeft aan mijn leven: dat er hoop is op nieuw leven, een blijde boodschap. Die roeping ervaar ik als fijn. In de praktijk is het echter ook gewoon aanpoten. Het werken met alleen vrijwilligers bijvoorbeeld is mooi maar kost ook energie. En 22 uur is niet genoeg om van te leven, ik moet er echt nog iets naast doen. Het heeft veel impact om twee banen naast elkaar te hebben.”

Wat heb je nodig om met vrucht en vreugde te werken?

“Een afwisseling tussen plezier maken en met elkaar het leven delen. Gezelligheid en gekkigheid is er bijvoorbeeld bij de kaartavond op maandag. Gezelligheid is er ook bij de koffie-inloop, en dan heb ik soms ook zomaar een gesprek over het geloof. Bij de buurtmaaltijd twee keer per maand die ik open met een overdenking ga ik altijd even de tafels langs voor een praatje: wat houdt je bezig? Het is die mix van gekkigheid en het serieuze gesprek over levensvragen die het werk zo mooi maakt.” 

Hoe zorg je ervoor dat je niet opbrandt?

“Door goed naar mijn lichaam te luisteren. Als ik ga lopen malen, maak ik pas op de plaats. Ik plan mijn agenda dan minder vol en ben minder in Het Badhuis aanwezig. Gewoon thuis op de bank liggen en tv kijken werkt voor mij al ontspannend.”

Met wie zou je graag een keer aan tafel zitten?

“Met Gert-Jan Segers, een pure en authentieke man. Inspirerend hoe hij vertelt waar hij en zijn partij voor staan. Ik volg hem op social media. Ik zou van hem wel willen weten hoe hij bijvoorbeeld omgaat met kritiek.”

Hoe zie je de rol van de kerk in de samenleving, en jouw rol daarin?

“De kerk is een groep mensen die mee wil werken aan de missie van God in de wereld, uit op het herstel van de relatie tussen mensen onderling, tussen mens en aarde, en tussen mens en God, en opkomend voor recht, vergeving en verzoening. Ik leef dit uit in mijn eigen leven, in mijn buurt, in Het Badhuis, door wie ik ben, als mens en als christen.”

Welk boek, welke film of podcast raad je collega’s aan?

De Ongelooflijke Podcast, over de relevantie van het geloof in een geseculariseerd Nederland. Prachtige gesprekken met bijzondere gasten.”

Is er een bijbeltekst die met je meegaat?

“Johannes 15 vers 9 en 12. In het eerste vers zegt Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Ik heb jullie liefgehad zoals de Vader Mij heeft liefgehad.’ In het tweede vers zegt Hij: ‘Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad.’ Dat maakt de cirkel rond.”

Wat hoop je voor de toekomst van de kerk?

“We zijn als kerk een minderheid in ons land. Niet alle dominees en kerkelijk werkers zijn opgeleid voor deze context. De huidige tijd is zo anders dan pakweg 40 jaar geleden, zeker voor jongeren. Dat vraagt wat als het gaat om het voeren van het geloofsgesprek. Ik hoop dat alle mensen in een ambt daarin toegerust worden. Zelf heb ik de cursus ‘Van het weer naar de Heer’ geschreven, over het voeren van het geloofsgesprek. We hebben een fantastische boodschap die mensen inspireert. Ik gun het iedereen om deze te horen.”

Lees meer in de serie over het ambt: 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)