Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Wat is Kliederkerk?

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn voor families en anderen. Er staan bijbelverhalen centraal, het is voor mensen van alle leeftijden. Kliederkerk is gastvrij, creatief en vol vreugde. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. 

Het verlangen is dat families samen met anderen in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn, gericht op mensen die weinig of niets met kerk hebben én met meer betrokken kerkleden. Dit kan als onderdeel van een kerkelijke gemeente, of als nieuwe kerkplek, bijvoorbeeld een pioniersplek.

 

Kernwaarden kliederkerk

Bij kliederkerk staan de volgende kernwaarden centraal:

Bijbel centraal - Tijdens een kliederkerk gaan jong en oud op ontdekkingstocht in bijbelverhalen of bijbelse thema's. Via deze oude woorden kunnen mensen God en elkaar ontmoeten en ontdekken wat het in hun situatie betekent om Jezus te volgen. 

Met alle leeftijden - Kliederkerk is een plek waar iedereen zich thuis mag voelen. De verschillende generaties vormen samen een gemeenschap waarin ze van en met elkaar leren. 

Creatief-  Kliederkerk reflecteert iets van Gods creativiteit. Van de voorbereiding tot het naar huis gaan; in alles wordt gezocht naar verrassende manieren om samen te ontdekken hoe je in het voetspoor van Jezus kunt gaan. 

Gastvrij - Kliederkerk is gastvrij. Dit stopt niet bij het verwelkomen bij de deur, maar is overal zichtbaar. Er is een sfeer waarin mensen ongeacht leeftijd, sociale, godsdienstige en kerkelijke achtergrond zich welkom en veilig voelen. Zo ontstaat ruimte om te groeien en te delen binnen en buiten kliederkerk.

Vol vreugde vieren - Kliederkerk is een missionaire en contextuele vorm van vieren. Het verbindt het heilige met het alledaagse en het alledaagse met het heilige. Onder andere door met liefde en dankbaarheid met de schepping om te gaan.

Messy Church

Kliederkerk is verbonden aan de internationale Messy Church beweging, onderdeel van de Bible Reading Fellowship (BRF), een christelijke organisatie in Oxfordshire, Engeland. Kijk voor meer informatie over Messy Church op messychurch.org.uk en voor informatie over BRF op brf.org.uk.

Kliederkerk is affiliated to the international Messy Church movement, whose home is with Bible Reading Fellowship (BRF), a Christian charity based in Oxfordshire, UK. For more information about Messy Church visit messychurch.org.uk. For more information on the work of BRF, visit brf.org.uk.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)