Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Zo kunt u de jaarrekening opstellen in FRIS

FRIS biedt met ingang van 17 december uitgebreide mogelijkheden voor het opstellen van de jaarrekeningen van gemeenten en diaconieën. Lees hier hoe u dit kunt doen.

FRIS biedt met ingang van 17 december uitgebreide mogelijkheden voor het opstellen van de jaarrekeningen van gemeenten en diaconieën. Lees hier hoe u dit kunt doen.

Goed financieel beheer is cruciaal voor een vitale gemeente. Zeker in tijden van verandering is het van groot belang om de zaken op orde te hebben. Maar het is niet altijd even gemakkelijk en duidelijk hoe het financieel beheer uitgevoerd moet worden. Het rapportagesysteem FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem) helpt daarbij.

Wat is FRIS?

Sinds medio oktober kunnen begrotingen van gemeenten en diaconieën met FRIS opgesteld, ingediend en gerapporteerd worden. Nu is FRIS ook te gebruiken voor de jaarrekeningen.

FRIS biedt met ingang van 17 december uitgebreide mogelijkheden voor het opstellen van de jaarrekeningen van gemeenten en diaconieën. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de begin november door het generale college voor de behandeling van beheerszaken (GCBB) gepubliceerde ‘Richtlijn begroting en jaarverslaggeving Protestantse Kerk’.

Daarnaast biedt FRIS een aantal rapportages:

  • een uitgebreid rapport van de jaarrekening, waarin veel informatie over het financiële reilen en zeilen van uw gemeente of diaconie opgenomen kan worden
  • een standaardrapport met alle gegevens in de juiste opstelling voor de voor de ANBI-regeling verplichte publicatie van de jaarrekening en de bijbehorende vergelijkende cijfers op de website van uw gemeente
  • een samenvatting van de financiële gegevens uit de jaarrekening, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor het informeren van de eigen gemeenteleden
  • een overzicht van de voor de quotumaangifte relevante gegevens. Bij het indienen van de jaarrekening via FRIS is een aparte quotumaangifte niet meer nodig.

Aan de slag met FRIS

De eerste jaarrekening die met FRIS opgesteld kan worden is die over het boekjaar 2018.

Op de FRIS-pagina op protestantsekerk.nl is informatie te vinden over de ondersteuning van FRIS. Zo is er, naast de uitgebreide handleiding op fris-doc.pkn.nl, een handige instructievideo. In deze video wordt onder andere aangegeven wat de meest praktische volgorde is voor het opstellen van de jaarrekening in FRIS. Ook zijn op deze pagina de contactgegevens van de FRIS-servicedesk en een formulier voor het stellen van inhoudelijke vragen te vinden.

Met de toevoeging van de module voor de jaarrekening is de eerste versie van FRIS voltooid. Daarmee is de basis gelegd voor een betere ondersteuning van het financieel beheer en de financiële verslaglegging. In 2019 wordt FRIS verder uitgebreid, onder andere met hulpmiddelen om de ANBI-publicaties te vergemakkelijken.

Het advies is om zo snel mogelijk FRIS te gaan gebruiken, zodat u kunt profiteren van de voordelen en het gemak van FRIS:

Goed financieel beheer is cruciaal voor een vitale gemeente. FRIS verbetert het inzicht in de financiële situatie.

FRIS helpt gemeenten om op een gemakkelijke wijze begrotingen en jaarrekeningen te maken. Door de uniforme opzet hoeft u maar één keer kennis te maken met het systeem en volgend jaar zijn de vergelijkende cijfers al ingevuld.

Het beoordelen van de begrotingen en jaarrekeningen is eenvoudiger.

  • Kerkenraadsleden en andere gemeenteleden kunnen beter geïnformeerd blijven omdat de resultaten op een duidelijke manier worden gepresenteerd.
  • Door gebruik te maken van FRIS kan uw gemeente eenvoudig blijven voldoen aan de ANBI-regelgeving.
  • Diakenen en kerkrentmeesters zijn minder tijd kwijt aan rapportages zoals jaarrekeningen en begrotingen omdat het opstellen en indienen gemakkelijker gaat.
  • De gegevens in FRIS kunnen in de toekomst gebruikt worden voor nieuwe hulpmiddelen voor het financieel beheer van de gemeenten, zoals een meerjarenraming.
  • FRIS is gebaseerd op de richtlijnen van het generale college voor de behandeling van beheerszaken (GCBB). Hierdoor wordt er gewerkt met landelijk vastgestelde standaarden en worden alle gemeenten hetzelfde behandeld.

Photo by Helloquence on Unsplash

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)