Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde
infopagina

Arbeidsvoorwaarden predikant: formulieren

Aanvraagformulieren

Aanvraag periodieke verhogingen op grond van artikel 5-3 van de generale regeling rechtspositie predikanten

Aanvraag emeritaat op grond van ordinantie 3-25 (ook voor vervroegd of uitgesteld emeritaat)

Mutatieformulieren


Predikant voor gewone werkzaamheden

Melding bevestiging van een predikant door de gemeente
Melding wijziging van de gegevens van de huidige predikant (op bestaande standplaats)
Model overeenkomst tot uitstel van het emeritaat
Melding losmaking of emeritaat van een predikant
Overeenkomst tot opname van ouderschapsverlof
Melding verlaging traktement na 1 jaar ziekte van een predikant
Melding wijziging verlaging traktement na 1 jaar ziekte van een predikant

Hulpdiensten

Melding aanvang structurele hulpdiensten
Melding wijziging of verlenging structurele hulpdiensten
Melding afloop structurele hulpdiensten

Declaratieformulieren

Declaratie van kosten verhuizing uit de ambtswoning (artikel 14-4 GRRP) wegens losmaking of emeritaat
Declaratie van kosten verhuizing uit de ambtswoning van nabestaanden wegens overlijden van predikant (artikel 27-2 GRRP)
Declaratie vervoerskosten (artikel 12-3-c GRRP)
Declaratie Permanente Educatie 
 

Model voor het aanhangsel bij de beroepsbrief

Model-aanhangsel bij de beroepsbrief
Besluit kleine herstellingen: wat komt voor rekening van de predikant bij het onderhoud van de ambtswoning? 

Meer formulieren voor het beroepingswerk zijn te vinden in het stappenplan voor het beroepingswerk.